Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

CV:

ZÁTONYi Tibor
1955. Budapest

1976 - Fényképész szakmunkásvizsga
1976-1981 - Szabadúszó
1981-1986 - Grafikai és Könyvművészeti Főiskola -Leipzig/Németország
1987-1998 - Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Kommunikáció Stúdió – adjunktus
1999-2007 - Művészeti vezető/könyvkiadóban
2007- Szabadúszó

Egyéni Kiállítások

2008 - European Month of Photography, Bratislava 2008
            A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony
2008 - Millenáris Park-Piros-fekete Galéria, Budapest: Fehér árnyak
2007 - Öregiskola, Nagykovácsi: Új helyen felvert sátor
2006 - Nyitott Műhely, Budapest: Útban
2005 - Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros: Analog (Rajcsányi Arturral)
2004 - Új Színház Galéria, Budapest: Tíz fénykép
2003 - Liget Galéria, Budapest
2000 - Miro Fotógaléria, Budapest
2000 - Váci Mihály VMK, Fotógaléria, Nyíregyháza
1997 - Hunnia Café, Budapest
1996 - Újlipótvárosi Klubgaléria, Budapest
1991 - Tölgyfa Galéria, Budapest
1988 - Liget Galéria, Budapest

Csoportos kiállítások

2002 • Mediawawe, Győr
2000 • Száz ember száz képe - Magyar fotográfia a huszadik századról, Mai Manó Ház, Budapest
1999 • 2. Országos Fotóhetek, Akt-Test • Palme Ház, Budapest
1998 • TIMP'98, Nemzetközi Fotográfiai Művésztelep, Bacau/Romania
1998 • I. Országos Fotóhét (Kortárs Magyar Fotográfia), Iparművészeti Múzeum, Budapest
1997 • Kortárs Magyar Fotográfia, Pécsi Galéria, Pécs
1997 • VYSOKÁ SKOLA, Profil Galeria, Bratislava
1996 • Tizedik Esztergomi Fotográfiai Biennálé. Jubileumi Tárlat, Budapest Galéria, Budapest
1996 • Mesiac Fotografie, Bratislava
1996 • Tölgyfa Galéria, Budapest [Benkő Imrével, Déri Miklóssal, Gulyás Miklóssal]
1996 • Egri Ifjúsági Ház, Eger [Benkő Imrével, Déri Miklóssal, Gulyás Miklóssal]
1995 • Kortárs Magyar Fotográfia, Pécsi Galéria, Pécs
1995 • Tájkép I., Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest
1994 • Csoportkép (Első Alkotócsoport kiállítása) Vigadó Galéria, Budapest
1993 • Helyzetkép (Első Alkotócsoport kiállítása), Pajta Galéria, Salföld
1991 • Tatarozás, Műcsarnok, Budapest
1990 • VII. Esztergomi Fotóbiennálé, Esztergom
1990 • Schnelle Bilder, Künstlerhaus, Bécs
1990 • IV. Fiatal Fotóművészek Stúdiója kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest
1989 • Más-kép, Ernst Múzeum, Budapest
1989 • Fotográfiák, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
1989 • Junge Ungarische Fotografen, Die Pumpe, Berlin
1988 • Zeitgenössische Fotografie aus Ungarn, Galerie Fotohof, Salzburg
1988 • Junge Ungarische Fotografen, Galerie im Kreiskulturhaus Treptow, Berlin
1988 • Zeitgenössische Ungarische Fotografie, Fotogalerie Wien, Bécs
1987 • Fotografia, Mala Galeria, Varsó
1987 • Rosa Esman Gallery, New York
1987 • Out of Eastern Europe • Private Photography, Massachusetts
1985 • Fényképek, Liget Galéria, Budapest
1981 • Tény-Kép, Műcsarnok, Budapest

 

 

portfolio