Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

CV:

1957. Budapest

Telefon: 06 30 392 9901
e-mail: iskola@fotografus.hu

Iskolák

2002-2003. MIE nappali kiegészítő tagozat
Vizuális kommunikáció tervezőművész diploma (Fotó szak)
1986-1989. MIF főiskolai hallgató.
Vizuális kommunikáció tervezői főiskolai diploma (Fotó-video)
1982-1985. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger
Általános iskolai rajz-földrajz szakos tanári diploma

Munkahelyek

2006- MOME, Vizuális Kommunikáció Tanszék (Fotó szak), egyetemi docens
1999-2006 MIE, Vizuális Kommunikáció Tanszék (Fotó szak), egyetemi tanársegéd
2003- Fotografus. hu Alapítvány a Magyar Fotográfiáért, kuratóriumi tag,
művészeti vezető, iskolavezető
1992-2001 Szellemkép Szabadiskola, fotó tanár
1989-96. MIF egyetemi tanársegéd. Fotó szakirány.
1985-86. Ifjúsági Ház Eger, szakelőadó

Művészeti díjak

HUNGART alkotói ösztöndíj, 2003. november 28.
Balogh Rudolf díj, 2003. március 15.

Könyvek

1 másodperc - Budapesti fényképek, Új Mandátum Könyvkiadó 2002.
Hon - Magyarország keresése, Gulyás Miklós 2007.

Fontosabb egyéni kiállítások

1987 Fiatal Művészek Klubja, Budapest
1991 Keleti pályaudvar, Kernstok Terem, Tatabánya
1998 Létképek, Pataky Galéria, Budapest
1998 Váci Mihály Művelődési Központ, Nyíregyháza
2002 Elysium, Nyitott Műhely Galéria, Budapest
2002 Váci Mihály Művelődési Központ, Nyíregyháza
2003 Fotofo, Bratislava

Fontosabb csoportos kiállítások

1988 Fiatal magyar fotó, Galerie Treptow, Berlin
1990 Focale, Nyon
1995 Jazz Galéria, Budafok
1996 Diploma kiállítás, Tölgyfa Galéria, Budapest
1997 Benkő, Déri, Gulyás, Zátonyi, Tölgyfa Galéria, Budapest
1997 MIF kiállítás,Galéria Profil, Pozsony
2002 Offline,(mai magyar fotó) Millenáris Park, Budapest
2004 Hungart Ösztöndíjasok kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest

Fontosabb egyéni alkotói munkák

1989 Budapest (Diploma sorozat)
1991 Keleti pályaudvar
1996 Villamos
1995-1997 A Széchenyi fürdő
1997 Lóverseny
1999-2000 1 másodperc (fotóalbum)
2002 ELYSIUM (Kerepesi temető)
2002-2007 Hon (Fényképek Magyarországról)

Fontosabb publikációk

- Nem hiszek a realisztikus ábrázolásban (szakcikk) Budapest: Fotóművészet, 2000/1-2 szám
- 1 másodperc, fényképek Budapestről, (egyéni fotóalbum) Budapest,
Új Mandátum Könyvkiadó - Magyar Iparművészeti Egyetem 2002.
- Szubjektív dokumentarizmus (tanulmány) Dokumentum 6 – Fotóhónap 2004.,
Veszprém: Vár Ucca műhely

Fotográfiával kapcsolatos egyéb tevékenység

- A Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiáért elnevezésű szervezet kuratóriumi tagsága.
- A fenti szervezet által működtetett fotóiskola vezetője.
- www.fotografus.hu, kortárs magyar fotográfiát bemutató weboldal szerkesztője.
- 2001 április 17.-én a Magyar Fotográfusok Házában előadás a dokumentarista fotográfiáról és saját munkásságomról.
- 2002 A 20. Magyar Sajtófotó-pályázat zsűritagság.
- 2002 Benkő Imre: Arcok című fotóalbumának művészeti vezetője.
- 2003 Benkő Imre: Ív című életmű kiállításának kurátora, Magyar Fotográfusok Háza 2004
- A Dokumentum 6.-hoz kapcsolódó nemzetközi szimpóziumon tartottam előadást a magyar szubjektív dokumentarista fotográfiáról.

Írott sajtóban, könyvben megjelent, alkotói tevékenységemről szóló írások

1) Cím: Gulyás Miklós fotói
Népújság, Eger 1989. Július 7.
2) Cím: Csak pillanatfelvételek? (A MIF diploma anyagról)
Szerző: Farkas András
Népújság, Eger, 1989. Július 28.
3) Cím: Budapest, Gulyás Miklós fotósorozata (Diplomaosztás a főiskolán)
Szerző: Antal István
Fotó, 36. évf. 8. szám, 1989. Augusztus
4) Cím: A valóság megkettőzése (Részlet egy szakdolgozatból)
Szerző: Gulyás Miklós
Fotó, 36. Évf. 8. Szám, 1989. Augusztus
5) Cím: Keleti pályaudvar, Gulyás Miklós fotográfiáihoz
Szerző: Bodor Ferenc
Magyar Narancs 1991.április 4.
6) Cím: Átszállóhely (a Keleti pályaudvar 1991 sorozatról)
Szerző: Antal István
Hitel, 5. évf. 6. Szám, 1992.
7) Cím: Beszélgetés Gulyás Miklóssal a fotóról
Szerző: Miltényi Tibor
Szellemkép, 1992/1-2
8) Cím: Progresszív fotó
Szerző: Miltényi Tibor
Szellemkép Könyvek 1., 1994.
9) Cím: Megzavarodott a víz körülöttünk
Szerző: Szilágyi Sándor
Népszabadság, 1995 február 7.
10) Gulyás Miklós képeiről (a Villamos 1996 sorozatról)
Szerző: Miltényi Tibor
Szellemkép, 1996/1-2
11) Létképek, Gulyás Miklós kiállítása
Szerző: Hemrik László
Magyar Narancs, 1998. január 15.
12) Nem hiszek a realisztikus ábrázolásban
Szerző. Gulyás Miklós
Fotóművészet, 2000/1-2 szám
13) Portréfilm
Duna Televízió (30 perc) A film 2000. Július 27.-én, 22 órakor került először adásba.
14) Autonóm riport, beszélgetés Gulyás Miklós fotográfussal
Szellemkép,2000/3
(Komár István által rendezett portréfilm szövege)
15) Hiperfókusz
Szerző: Szilágyi Sándor
Beszélő, 2002. március, 120-123. oldal
16) Egy város - sokféle képen
Szerző: Palotai János
Balkon, 2002/1-2, 54-56. oldal
17) Budapest, menyország, tengely
Magyar Narancs, 2002. március 14. , 38. oldal
18) Helyesírás, Fogalmazás, Külalak
Szerző:Lugosi Lugo László
Élet és Irodalom, 2002. március 8.
19) Helyesírás, fogalmazás
Szerző: Gulyás Miklós
Élet és Irodalom,2002. március 22.
20) A világ lefotózhatatlan
Szerző: Bán András
Műértő, 2002. április
21) 1 másodperc
Szerző: Miltényi Tibor
Szellemkép, 2002/1
22) Gulyás Miklós
Szerző: Gulyás Miklós
Fotóriporter 2002/3 - 2003/1-2
23) Szubjektív dokumentarizmus
Szerző: Gulyás Miklós
Dokumentum 6. 2004. Veszprém: Vár Ucca műhely
24) Fotóillusztrációk
Kreatív magazin, 2006. július
 

portfolio