Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Turay Balázs
(Budapest, 1973. 09. 27.)

Iskolák
2008-09 School of the International Center of Photography, General Studies Program,  New York
1996-02 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem-Budapest, Vizuális Kommunikáció Tanszék
1994-95 VI. sz. Rózsa Richárd Szakmunkásképző Intézet
1988-92 Berzsenyi Dániel Gimnázium

Díjak
2010      NKA Alkotói Ösztöndíj
2009      Director’s Fellowship, Scool of the International Center of Photography, New York
2005      Hungart Alkotói Ösztöndíj
1999-01 Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíj

Könyvek
2008     Kínai lakoma; magánkiadás
2004     Kecskés Orsolya ékszer katalógusa – portrék, fotogramok, tárgyfotók; magánkiadás
2002     Róma, Magyar Fotográfiai Múzeum
2000     Csak képek - Budapest Anno 2000, Városháza Kiadó

Kiállítások
2010   'In the Zone' Henry Gregg Gallery, Brooklyn, Dumbo, csoportos
2009    Pluperfect, School of the International Center of Photography, New York, csoportos
2008    Raiffeisen Galéria, Budapest
2007   „Privát csendéletek”, Francia Intézet, Budapest
2006   „Kínai lakoma", Magyar Fotográfusok Háza
           „How to be Happy”, Nyíregyházi Fotóklub,
           „How to be Happy”, Míró Fotógaléria, Budapest
2003   „How to be Happy”, Clara Aich Fotóstúdió, 218 East 25th  Street, New York, NY
2003   „Budapest-Róma-Prága”, Collegium Hungaricum Berlin, és Spandau-i nyári fesztivál
2003   „Budapest-Róma-Prága”, Collegium Hungaricum Bécs
2002   „Budapest-Róma-Prága”, budapesti Francia Intézet;
2001   „Light Believers” Római Magyar Akadémia (csoportos)
2001    Nyíregyházi Fotóklub
1998   „Nyugati képek”, Mai Manó Fotógaléria

Publikációk
2010    BWGallerist: In the Zone, 2010. május 21., www.bwgallerist.com
2010    Népszabadság Online: Magyar fotók New Yorkban, 2010. május 27.
2009    SHIFT 4 – International Center of Photography, New York
2006   „Kínia lakoma”, Fotóművészet
2005     Kafka, Közép Európai Magazin. Válogatás a korábbi számokban megjelent képekből.
2003     Kafka, Közép Európai Magazin (2003. 11.) Képek Rómáról, Budapestről, és Fertőrákosról; Nagy Emília írásával
2003     Tages Zeitung – Hans-Jörg Rother: Budapest-Róma-Prága című kiállítás Berlinben
2003     Beszélő: Ál-panorámák (Szilágyi Sándor írása a diplomamunkámról)
2003     Népszabadság (2003.01.04.) Romképek, Vízer Balázs írása a budapesti Francia
             Intézetben bemutatott Budapest-Róma-Prága című kiállításról és Róma című albumról
2002     Octogon (2002.6) Bojár Iván András írása a Róma című albumról
2002     Origo Galéria: Városképek 1997-2002
1999     Budapesti emlék; Fotóművészet, Bacskai Sándor írásával

Művek Közgyűjteményekben

Raiffeisen Bank Kortárs Gyűjtemény, 2008
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjteménye, 2004
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004
Magyar Fotográfia Múzeum, 2003
Műemlékek Állami Gondnoksága, 2004

Művek magángyűjteményekben
Evan Mirapaul, New York, NY, 2005
Greg Jhonson, Madison, WI, 2007

Munkahelyek
2009 -             magántanítással foglalkozom, és szabadúszó fotográfusként dolgozom
2006-2008    Lauder Javne Iskola, Fotográfus Szakképzési program megtervezése és vezetése
2006-2007     vendég előadó - Magyar Fotográfusok Háza
2002-2004     vendég előadó - Lauder Javne Iskola
1999-2001     önkéntes a Magyar Fotográfusok Házában
1995-1996     Creátor 4 Fotóstudió, Filmgyár
1994-1995     Heti Vilaggazdaság szerkeszősége

portfólió