Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Szalontai Ábel

Budapest, 1112 Zólyomi út 39.
06-20-976-6105
szalontai@mome.hu

Iskolák

 - Állóképtervező
Magyar Iparművészeti Egyetem,
Vizuális Kommunikáció Tanszék, Fotó szakirány
Budapest, 1993-1998
Diploma munka: Fotóalbum “Utas és napvilág”

- Doktor of Liberal Arts
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, www.mome.hu
Doktori Iskola
Budapest, 2005-
Kutatási téma: “Kapuk”

Munkahelyek

- Tanársegéd
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, www.mome.hu
Vizuális Kommunikáció Tanszék, Fotó szakirány
Budapest, 2002-2006

- Egyetemi adjunktus
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, www.mome.hu
Vizuális Kommunikáció Tanszék, Fotó szakirány
Budapest, 2006-
Fotográfia szak, szakvezető

Díjak és ösztöndíjak

Images of Europe, nemzetközi pályázat 3. díj, 1996
Pécsi József Fotóművészeti ösztöndíj, 1997-1998
Magyar Sajtófotó, portré - 3. díj, 2002

Tagságok

Fiatalok Fotoművészeti Stúdiója, 1996-
Magyar Fotóművészek Szövetsége, 1998-
Fiatal Iparművészek Stúdiója, 2001-

Csoportos kiállítások

1997 Pozsony, Szlovákia
1997 Kanizsa, Jugoszlávia
1997 Marosvásárhely, Románia
1998 Budapest, Kossuth klub, fotóhét
1998 Budapest, Stefánia Palota, Diploma kiállítás
2002 Beszterce, Románia
2002 Budapest, Budapest Magház, Dokk
2003 Kézdivásárhely, Románia
2003 Beszterce, Románia
2003 Budapest, Millenáris Park, Egy nap Budapesten
2004 Budapest, Ponton Galéria, F4
2006 Krakko, Foto Biennale
2007 Pécs, Kortárs fotográfia

Egyéni kiállítások

1993 Budapest, Tam-tam galéria
1996 Budapest, Rét galéria
1997 Budafok, Jazz galéria
1999 Budapest, Dorottya galéria
2001 Budapest, Artus galéria
2002 Budapest, Artus galéria
2004 Nancy, Franciaország, Centre Andres Malraux
2005 Budapest, Geothe intézet- Eckermann kávézó
2006 Budapest, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesüet Galériája

portfólió