Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Soltész István

(0036) 30-953-6552
istvansoltesz@gmail.com
www.argentumcamera.com

1967-ben születtem Mezőkövesden. Gyermekéveim Tibolddaróchoz kötnek.
Középiskolába Miskolcra jártam a Gépipari Technikumba. 1990-ben gépész
üzemmérnökként végeztem Nyíregyházán, a Mezőgazdasági Főiskolán. Ezt
követően öt évig egy halgazdaságban dolgoztam.
1987 óta vagyok tagja a Nyíregyházi Fotóklubnak, 1994-ben nyertem felvételt
a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójába, 1995-ben pedig a Magyar Fotóművészek
Szövetségébe. 1997-ben Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjat kaptam.
Jelenleg Nyíregyházán élek. Óraadó tanár vagyok a Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra
Tanszékén.
Kifejlesztettem egy saját tervezésű, nagyformátumú
kamerarendszert, mely a fotográfia gyökereire utalva az „argentum” nevet
kapta. Azóta számos magyar és külföldi fotográfus készíti ilyen kamerával fényképeit.

Kiállítások, pályázatok

1991. Fotógaléria, Nyíregyháza (Nagy Tamással közösen)
1992. Hejce ’92, Fotógaléria, Nyíregyháza
(Boros Györggyel és Nagy Tamással közösen)
1992. VIII. Esztergomi Fotóbiennálé, Színezett fotográfiák
1993. Magyar Fotográfia ’93, Országos Biennálé
1994. Fotógaléria, Nyíregyháza (Nagy Tamással és Síró Lajossal közösen)
1994. Fiatal Magyar Fotó 1990 után (Miskolc, Budapest, Szeged)
1994. KODAK Galéria, Debrecen (önálló kiállítás)
1994. IX. Esztergomi Fotóbiennálé, Fotogramok
(a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarájának díja)
1995. Kortárs Magyar Fotográfia '95., Pécs
1996. A látható jelen, Budapest, Ernst Múzeum
1996. Szökő1, Nyíregyháza, Miskolc, Budapest
(Boros Györggyel, Nagy Tamással, Síró Lajossal)
1996. Nemzetközi Fotókiállítás, Hajdúszoboszló
1996. „Több Szem", Vigadó Galéria, Budapest
1996. FOTOFO, Pozsony
1996. X. Esztergomi Fotóbiennálé, Síkfilm
1996. „Önarckép" GROMEK Fotógaléria, Budapest
1997. „Ünnep" KODAK Galéria, Debrecen
1998. Iparművészeti Múzeum, Budapest (Első Alkotócsoport)
1998. XI. Esztergomi Fotográfiai Biennálé
1999. Vintage Galéria, Budapest
2000. Szökő 2, Nyíregyháza
2000. „Az emlékezésről" Vigadó Galéria, Budapest
2001. Pécsi Józef ösztöndíjasok zárókiállítása, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
2001. Országos fotóművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
2001. „Magyar Tekintet", Párizs
2002. „Light as a Feather", New York
2002. „Magyar Tekintet", San Daniele del Friuli (Olaszország)
2002. XIII. Eszterdomi Fotográfiai Biennálé, Panoráma (Az Esztergomi Mérnökiroda díja)
2002. Lengyelek Háza, Rzeszowie, Lengyelország (önálló kiállítás)
2004. Szökő 3, Nyíregyháza
2005. „A tájak azonos nyelven beszélnek” Franciaország, La Gacilly, Bretagne
2005. I. Ménes-patak Menti Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál, Piliny
2006. Módosított tájképek, VMK fotógaléria, Nyíregyháza
2008. Szökő 4, Nyíregyháza
2008. XVI. Esztergomi Fotográfiai Biennálé

Kollektív tárlatok a Nyíregyházi Fotoklubbal

1991. A Nyíregyházi Fotóklub 15 éves jubileumi kiállítása ( Nyíregyháza)
1992. Brezno (Szlovákia)
1992. Marosvásárhely (Románia)
1992. Nagyvárad (Románia)
1993. Oberschützen (Ausztria)
1994. Kajaani (Finnország)
1994. Helsinki (Finnország)
1994. Rzeszowie (Lengyelország)
1994. Przemysl (Lengyelország)
1994. Kotka (Finnország)
1995. Tiszaújváros
1996. A Nyíregyházi Fotóklub 20 éves jubileumi kiállítása (Nyíregyháza)
1997. Rzeszowie (Lengyelország)
1998. Rzeszowie (Lengyelország)
1988. VMK Fotógaléria (Nyíregyháza)
1988. Ifjúsági és Szabadidő Ház (Miskolc)
1999. Kortárs Magyar Fotográfia ’99, Pécs
2001. A Nyíregyházi Fotókloub 25 éves jubileumi kiállítása
Magyar Fotográfusuk Háza, Budapest
2002. Rzeszowie (Lengyelország)
2003. Varsó (Lengyelország)
2004. MVM Galéria (Budapest)
2007. A Nyíregyházi Fotóklub 30 éves jubileumi kiállítása, MFM, Kecskemét

Publikációk

Fotóművészet 2004. 5-6. szám
A fényképezés minden momentumát élvezem
(Bacskai Sándor)

Foto Video 2007. IX.
Saudade feketén – fehéren
(Murvai Ervin)

Röpirat a magyar fotográfia helyzetéről
Kardos László és Haris László filmje (2007)

Soltész István, Fényképtár 28, Folpress Kiadó, 2008
 

portfólió