Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Síró Lajos (1964)

Mobil: 00-36-(70)-2709583
E-mail: lajos@sirolajos.hu
Web: www.sirolajos.hu

1990 Bessenyei György Tanárképző Főiskola, diploma (rajz- földrajz szak). Mestere Horváth János festőművész..
1994 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, (kép-grafikus)
1995 Magyar Fotóművészek Szövetsége tagság
1996 Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója tagság
1999 Magyar Grafikusművészek Szövetsége tagság

Díjak
1996 X. Esztergomi Fotóbiennálé, a Magyar Fotóművészek Szövetségének különdíja.
1998 XVI. Országos Akvarell Biennálé, a Magyar Vízfestõk Társaságának a díja.
1998  Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj.

Fontosabb csoportos kiállítások:

1994
• Fiatal Magyar Fotó '90 Után, Miskolci Galéria, Budapest Galéria, Szegedi Képtár
• IX. Esztergomi Fotóbiennálé -Fotogramok-

1995
• Fotogramok, Vigadó Galéria, Budapest

1996
• Látható Jelen /Országos Fotóbiennálé/, Ernst Múzeum, Budapest
• Fotofon, Magyar Intézet, Pozsony
• Több Szem, Vigadó Galéria, Budapest
• X. Esztergomi Fotóbiennálé, Esztergom
• „Szökő 1”, Boros György, Nagy Tamás és Soltész István Fotóművészekkel, Nyíregyháza, Miskolc, Budapest (Duna Galéria)

1997

• Kortárs Magyar Fotográfia '97, Pécs

1998
• „Képzõmûvészet és Fotográfia”, Országos Fotóhét ’98, Iparmûvészeti Múzeum, Budapest
• XI. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, Esztergom
• „Manupropria”, Budapest Galéria

1999
• „Camera Soave”, Fotókiállítás, Soave /Italy/
• Kortárs Magyar Fotográfia ’99, Múzeum Galéria, Pécs

2000
• „Szökő 2”,  Boros György, Nagy Tamás és Soltész István Fotóművészekkel, Nyíregyháza

2001
• Light as a Feather - Magyar fotográfia New Yorkban III. Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
• Kereső, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest

2002

•  Light as a Feather - Magyar fotográfia New Yorkban III. a New York-i Magyar Főkonzulátuson /N.Y.C./

2003
• " Közös nevező" (Eperjesi Ágnessel, Illés Barnával, Gyenis Tiborral, Orosz Csabával, Szabó Dezsővel és Szabics Ágnessel), Mini Galéria, Miskolc

2004
• „Szökő 3"  Boros György, Nagy Tamás és Soltész István fotóművészekkel, Nyíregyháza
 

portfólió