Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

 Sióréti Gábor
(1969, Budapest )

tel.: (0630)964-1303
gabor.sioreti@gmail.com

A villamosmérnöki diploma megszerzése után a Magyar Televíziónál segédoperatőri, a Szellemkép Szabadiskolában fotográfusi végzettséget szerez.
1996 és 2000 között több hetilapnak is dolgozik külsős munkatársként, riportokat, portrékat készít itthon és külföldön.
1997-től a Magyar Narancs főmunkatársa, fotóriportere.
2000-ben Szellemkép Szabadiskola oktatója.
2003-tól a Magyar Narancs képszerkesztője.
2008-ban kurzust vezet a Fotográfus.hu Alapítványi Fotóiskolában.
2007- 2009-ig tanára a Photopress fotóiskolának.
2000-től pártoló tagja az F.F.S-nek.
2001-től a Fotográfus.hu internetes galériának.
2007-ben NKA alkotói ösztöndíjas.
2009-ben NKA pályázatot nyer könyvkiadásra.
2010-től Tanára a Szellemkép Szabadiskolának.
2012-ben A Breast Feeding című sorozatát az IPA (International Photography Award) zsűrije honorable mention elismeréssel díjazta.
 
Fontosabb kiállítások

2001
- F.F.S. Dokumentum- és riportfotó kiállítás-sorozat, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
 
2002
- Vista Galéria, Budapest
- West End Galéria, West End City Center, Budapest
- DOKK kiállítás a Lumen Fotóművészeti Alapítvány szervezésében, Mag-Ház, Budapest
 
2003
- ARC és a Lumen Alapítvány szervezésében Budapest egy napjafotóművészeti projekt és
 kiállítás, Millenáris Park, Budapest
 
2004
- Interfoto Fesztivál, Moszkva
 
2006
- A Magyar Narancs hetilap reprezentatív fotókiállítása, Szeged
- Orosz krónika magyar szemmel, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
 
2008
- Egyéni kiállítás a fotóhónap keretében, Eklektika Kávézó, Budapest

2010
- Mesterek és Tanítványok kiállítás a prágai Magyar Kultúrális Intézetben

2012
- IPA (International Photography Award) Honorable Mention galéria

 

Díjak, egyéb megjelenések

-1999: Hazánk tegnap és ma fotópályázat első dijja
- 2001: Az F.F.S. dokumentum- és riportfotó pályázat díjazottja
- 2002: West End City Center fotópályázat, második díj, West End Galéria, Budapest
- 2007: NKA alkotói ösztöndíj
- 2008: Interjú a Pesti Műsor című újságban a fotóhónappal kapcsolatban
- 2009: NKA pályázat könyvkiadásra
- 2011: Árnyékváros című fotóalbum megjelenése
- Interjú a Duna Televízió Sziget-A fotográfiáról című műsorában
- Televíziós interjú a Magyar Narancs hetilap reprezentatív fotókiállítása kapcsán

 
 
 
 
 

portfólió