Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

NAGY TAMÁS

ncontact@freemail.hu
+36 30 2482005

Nyíregyházán született 1969-ben. Első fényképeit 1989-ben készítette a Nyíregyházi Fotóklubban. 1992-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, 1995-től a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. 2003-ban fotográfiai tanulmányúton vett részt az USA-ban. 2002 és 2004 között Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjas. 2008-ban Nyíregyháza városi művészeti ösztöndíjasa.

Egyéni kiállítások

Áldozatok nélkül, Debrecen, 1994
Szemfény, VMK-fotógaléria, Nyíregyháza, 1999
Szemfény, Mai Manó Galéria, Budapest, 2000
Szemfény (második), VMK-fotógaléria, Nyíregyháza, 2003
Fotofo, Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, Szlovákia, 2003
Blue Sky Gallery, Portland, Oregon, 2004
Save Before Closing, VMK-fotógaléria, Nyíregyháza, 2005

Csoportos kiállítások közül

Rzeszów, Lengyelország, 1990
Galéria 11, Budapest, 1992
Esztergomi Fotóbiennálé, 1992, 1994, 1996, 1998
Fiatal magyar Fotó ’90 után, Miskolc, 1994
A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának kiállítása,
Bolt Galéria, Budapest, 1995, 1996
Kortárs Magyar Fotográfia, Pécs, 1995, 1997, 1999
Szökő1, Nyíregyháza, Miskolc, Budapest, 1996
Gromek Fotógaléria, Budapest, 1996
Vintage Galéria, Budapest, 1999
Szökő2, Városi Galéria, Nyíregyháza, 2000
Sarah Morthland Gallery, New York, 2002
Oswald Gallery, Austin, Texas, 2003
Szökő3, Pál Gyula Terem, Nyíregyháza, 2003
Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítása, Magyar Fotográfusok Háza, Bp., 2004
Platán Galéria, Budapest, 2006
Szőkő4, Pál Gyula Terem, Nyíregyháza, 2008
 
Díjak

Fiatal magyar Fotó ’90 után díja, Miskolc, 1994
Az Esztergomi Művészek Céhének díja,
Esztergomi Fotóbiennálé, 1994
A Magyar Fotóművészek Szövetségének különdíja,
Fotószalon, Budapest, 2001
 

portfólió