Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Misetics Mátyás

1174. Budapest, Perem utca 25.

2002 Magyar Iparművészeti Egyetem (Moholy-Nagy művészeti Egyetem), Vizuális
kommunikáció szak, fotó szakirány
2003 a Filmkultúrában, a Magyar Filmarchívum hivatalos lapjában jelennek meg cikkeim,
a képzőművészet és a mozgóképes kultúra területeit érintő témákban.
2004 Tudományos és Művészeti Diákkör Konferencia – Magyar Iparművészeti Egyetem –
Művészeti szekció – I. helyezett
2005 Takács Pál ösztöndíj
2005 Fiatal Fotóművészek Stúdiója tagság
2005 Universitet der Künste Berlin, ösztöndíjas hallgató

Kiállításokon való részvétel:

2003 Összművészeti Fesztivál, Millenáris park Piramis, installáció.
2003 Szentendre, Művészetmalom, 5. Magyar performansz fesztivál, Piramis installáció.
2004 Magyar Iparművészeti Egyetem galériája, Megnyitó ünnepség, Piramis installáció
2004 Ponton Galéria, „20040901” c. fotográfia.
2006 Art meeting - Die junge Kunst Europas, UdK, Berlin.

Mátyás Misetics

Address: 1174. Budapest, Perem utca 25.

2002 Moholy-Nagy University of Arts Budapest, Visual Communication faculty,
Photography department
2003 Publications in Filmculture, the offical magazine of the hungarian Film Archive.
2004 Scientific and Art Conference of University Students at the hungarian Univerisity
of Art and design, 2004, artwork section, st prize.
2005 Pál Takács scholarship
2005 Fiatal Fotóművészek Stúdiója (Association of young art hotographers) member
2005 Universitet der Künste Berlin, scholarship student

Exhibition Record:

2006 Art meeting - Die junge Kunst Europas, UdK, Berlin.
2004 Ponton Gallery, Székfoglaló group exhibition, „20040901”.
2004 Gallery of the University of Art and Design Budapest, Opening ceremony,
Pyramid installation.
2003 Festival of Art, Milleneris Park, group exhibition in Budapest. Pyramid installation.
2003 5th Hungarian Performance Festival in Szentendre, Pyramid installation,.
2001 Cultural house Rákoshegy, Budapest

portfólió