Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

www.kovacsmelinda.hu

Tagság

Magyar Fotóművészek Szövetsége
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
HUNGART
Esztergomi Művészek Céhe

Egyéni kiállítások

2009 Duna Múzeum, Esztergom
2008 Keresztény Múzeum, Esztergom
2008 Budapest Galéria, Budapest
2006 Mátyás Király Művelődési Ház, Visegrád
2005 Duna Múzeum, Esztergom
2004 Miró Galéria, Budapest
2003 MEDIAWAWE, Mesék, Győr
2003 Duna Múzeum, Esztergom
2002 Városi Képtár, Győr
2001 Duna Múzeum, Esztergom
2000 Word Trade Center, Helsinki
1999 Collegium Hungarikum, Bécs
1999 Pozsonyi Fotóhónap, Dopamin Banka Galéria, Pozsony
1998 Vintage Galéria, Budapest
1997 Gromek Galéria, Budapest
1997 Hús és Szemét (Kaposi Endrével) Magyar Kulturális Intézet, Prága
1996 Bolt Galéria, Budapest
1995 Országos Fotóhónap, Vasarely Múzeum, Pécs
1995 Pozsonyi Fotóhónap, Magyar kulturális Központ, Pozsony
1995 Vég – Kép (Bozsó Andrással) Dorottya Galéria, Budapest
1993 Fészek Klub, Budapest
1993 Kunst und Raum Galéria, Bécs
1991 Budapest Fotóklub, Budapest
1989 Közben (Csontó Lajossal) Petőfi Művelődési Ház, Esztergom

Válogatott csoportos kiállítások

2010 Homo Ludens, Esztergomi Fotóbiennálé kiállítása, Kolta Galéria, Budapest
2010 Forte! , Art Bázis, Budapest
2010 Volt egyszer egy gyár ... Kodaktól a Fortéig, Vác,    
2004 Akt- Art XIV. Esztergomi Fotobiennálé anyaga Budapest Galéria, Budapest
2001 Országos  Fotóbiennálé, Esztergom
2000 HUNGART ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest 
1999 Kultur Kontakt ösztöndíjasok kiállítása, Artist in reidence, Bécs
1999 Akt- Test, Első Alkotócsoport kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest
1999 Camera nélkül, Vintage Galéria, Budapest
1997 Első Alkotócsoport kiállítása, Magyar Intézet, Berlin
1996 X. Esztergomi Fotóbiennálé jubileumi kiállítás Budapest Galéria, Budapest
1996 Síkfilm, Esztergomi Fotóbiennálé, Esztergom
1996 Látható Jelen, Ernst Múzeum, Budapest
1996 Nemzetközi Fotóhónap, Soave
1995 Foto Image ’95 Fiatal Európai Fotóművészek kiállítása, Vevey
1995 Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítása, Dorottya Galéria, Budapest 
1995 Fotóhónap, Fiatal Fotóművészek Stúdiója, Pécsi Galéria, Pécs
1994 Csoportkép, Első Alkotócsoport kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest
1993 Országos  Fotóbiennálé, Budapest
1992 VIII. Országos  Fotóbiennálé, Esztergom
1991 Országos Fotóbiennálé, Budapest

Díjak
1991 Országos  Fotóbiennálé, Budapest „ A legjobb kollekcióért”
1992 VIII. Országos Fotóbiennálé, Esztergom, Fő díj
1993 Országos Fotóbiennálé, Budapest Aranykamera Nagy díj
1994 X. Országos Fotóbiennálé, Esztergom, Magyar Fotóművészek Szövetségének Díja
2010 Országos Fotóbiennálé, Esztergom, Esztergom Város különdíja   

Ösztöndíjak
1992–95 Pécsi József Alkotó Művészeti Ösztöndíj
1995 K&H Alkotói Ösztöndíj
1998 Hungarika Egyesület egy éves alkotó művészeti ösztöndíja   
1999 Kultur Kontakt Ausztria fotóművészeti ösztöndíja
2000 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alkotóművészeti támogatása    
2003 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alkotóművészeti támogatása      
2004 Nemzeti Kulturális Alapprogram Fotóművészeti Kollégiumának alkotói támogatása   
2008 Nemzeti Kulturális Alapprogram Fotóművészeti Kollégiumának alkotói támogatása

Bibliográfis és publikációk

Lengyel András: Öröklét és mulandóság, Fotóművészet, 1994/3
Trencsényi Zoltán: Élet és Irodalom Kilenc Akt,1996
Bakács Tibor Settenkedő: Élőképek c. kiállításról (katalógus), Bolt Galéria, 1996
Jász Attila.:Levél a Fotográfia meseszerű allegóriáiról, Új Forrás 1997/10.
Hanh L.: Kritika Bozsó András és Kovács Melinda VÉG-KÉP kiállításáról, Új Forrás 1997/10.
Mesiac Fotografie Slovensko,1999
Tatai Erzsébet: HUNGART ösztöndíjasok Vigadó beli kiállítása elé, HUNGART könyv 2000 
Varró Attila: MAGIC IN SIENA GEBRANNT, IMAGO,2000/9.
Kovács Melinda: Terrárium (Mese könyv) 2000
Miltényi Tibor: Kovács Melinda, Új Forrás 2001/9.
Baki Péter: Fészekben, ZOOM Magazin, 2004/november-december
MŰHELY: Álom szám 2008/5,6
Baki Péter/ Kiválasztott fényképek 2008
Markovics Ferenc: Fények és Tények 2009
Jász Attila: A meglepetés szabadsága. Alkimista szín(bólum) bontogatások. Kovács Melinda tárlata elé. www.kereszténymuzeum.hu 2008
Balla András: Fotográfusok városa 2009
MŰHELY: A Tiszta Forma fotósorozat anyaga 2009/6
Kaposi Endre: Tiszta Forma (Kovács Melinda tárlata elé) Új Forrás 2010./1.
Fáy Zoltán: Tiszta Forma Fotóművészet 2010/4

portfólió