Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

KEMENESI ZSUZSANNA
 
zsuzsannaKemenesi@gmail.com
www.infranesia.com
+ 3 6 7 0 6 0 9 7 4 3 2

Tanulmányok
2006 Projekt menedzser végzettség, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Európai Tanulmányi Központ              
2000 - 2004 Kommunikációs Doktori Program, Pécsi Tudományegyetem, Budapest
1993 - 1999 Kommunikációs szakember egyetemi diploma JPTE BTK
1992 - 1997 Vizuális nevelés egyetemi diploma, JPTE Művészeti Kar
1996 - 1997 Indonesia Institute of the Arts, Yogyakarta, Java. Média Kar Fotográfia szak képesítése, Indonéz Művelődési és Közoktatási Minisztérium Darmasiswa ösztöndíja
1994 - 1995 Hotel and Travel Training College, London, angol mint idegen nyelv

Kutatások, kurátori tevékenység, projektvezetés
2008 - 2009 Japan Society for the Promotion of Science: posztdoktori kutatás Professzor Wani meghívásával University of Creation; Art, Design, Music & Social Work, Takasaki Japan
2006 - 2007 Bipolar projektvezető: Youth in the Countryside. Német-magyar kulturális együttműködés
2007 Kurátor: „Egy négyzetméter” Kortárs Nemzetközi Fotográfiai Biennálé, Essen-Istambul-Pécs, Dóm Múzeum, Múzeum Galéria, Zsolnay gyár, Hattyú Ház, Pécs
2006 Társkurátor: Fotóhónap 2007., Budapest
2006 - 2007 Fotóművészeti mező kutatás: Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció és Médiatudományi tanszék
2004 - 2006 Moholy-Nagy László kutatás: International Partnership Among Museums program, American Associations of Museums. Kutatási együttműködés a Museum of Fine Arts, Museum of New Mexico és a Magyar Fotográfiai Múzeum között egy retrospektív kiállítás, kétnyelvű website elkészítésére
2004 Kurátor: “Interurban” kiállítás, Kortárs Magyar Fotográfia. Olasz Intézet, Szeged

Egyetemi oktatói tevékenység, konferenciák, előadások, nemzetközi szimpóziumok
2005 - tól Egyetemi adjunktus, Fotóművészeti Tanszék, Művészeti Kar, Kaposvári Egyetem
Vizuális kommunikáció, Kreatív fotográfia, Laborgyakorlat, Fotóesztétika tanár
2007 Ludwig Múzeum, Budapest „Moholy-Nagy László kontra Breuer Marcell? Elismertség és hírnév Magyarországon és az Egyesült Államokban” előadás és szakmai fórum
2007 Ludwig Múzeum, Budapest „Párbeszédek és állásfoglalások” szakmai vezetés a DZ Bank gyűjteményeben
2007 A fotó a kép-korszakban; Kortárs képtudományi olvasatok, korrespondenciák a magyar fotográfiában.  A PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék konferenciája, Pécs
2005 Nemzetközi Kepes Társaság VI. Fényszimpóziuma. „Moholy-Nagy gondolkodástörténete”. Eger
2005 Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Művészet és Tömegkultúra, A társadalmi Kommunikáció színterei - óraadó tanár
2004 Magyar Képzőművészeti Egyetem, előadás az Intermedia DLA hallgatóinak  
2004 - 2005 Magyar Fotográfiai Alapítvány. Vizuális kultúra tanár
2004 Oregon Center of Photographic Arts. “Kortárs európai fotográfia”előadás, Portland, Oregon
2004 Kép-Dokumentum-Műtárgy konferencia. “Propozicionális és képi tudás”. Szeged
2003 - 2004 Kommunikáció Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Vizuális Kommunikáció óraadó tanár
2002 Multimédia az oktatásban konferencia,”Multimediális szövegek”. Dunaújváros

Tagságok    
2007 - Exchange Alumni Community of U.S. Government
2005 - Magyar Kommunikációtudományi Társaság Alapító tag
2005 - Magyar Fotóművész Szövetség Elnökségi tag
2005 - Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagság
2004 - Tanácsadó Testületi tag, Országos Széchenyi Könyvtár Kortárs Fotóművészeti

Gyűjtemény
1999 - Magyar Fotóművész Szövetség tagság

Díjak, ösztöndíjak
2008 JSPS Postdoctoral Fellowship Grant for Overseas Researchers
2004 Esztergomi Fotóbiennálé - Esztergomi Városszépítő Alapítvány díja
2003 Magyar kulturális delegáció tagja, International Center of Photography, New York. A Trust for Mutual Understanding, New York, az Amerikai Nagykövetség, Budapest és a Magyar Fotográfusok Háza, Budapest támogatatásával
1999-2000, 2002 Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
2000 Salzburg város ösztöndíja - alkotói ösztöndíj, Künstlerhaus, Ausztria

Publikációs jegyzék

Önálló katalógusok és könyvek
2008 „Sweet as Cherry, Fine like Wine” című album. Magyar Fotóművészek Szövetsége.
Fotók: Kemenesi Zsuzsanna. Előszó: Christopher Rauschenberg
2006 „Infranesia” bibliofil kiadás, Budapest
2001 „Magánbeszéd” fotóalbum, Városháza Kiadó, Budapest 
1998 „Worlds and Zones” katalógus, Gallery TC, Jakarta Indonéz Köztársaság
1997 „Basic elements” katalógus, Bolt Galéria, Budapest

Tanulmányok, cikkek, előszavak, fordítások
2009 Távolságérzet – Paris Photo 2008. Carousel du Louvre. In: Fotóművészet 2009/1.
2008 GOOD DESIGN EXPO 2008. Tokyo Big Sight East Exhibition Halls, Tokyo In: Új Művészet 2008 december
2008 Nyomelemek: lélek és emlékezet a japán és ausztrál fotómédiában
Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo. In: Fotóművészet 2008 december
2008 A retina paradicsomi megszállása – MKE Intermédia szak. In: Új Művészet  2008/8.
2008 A tér költészete - Fotókritikai szöveggyűjtemény. Szerk.: Steve Yates. Magyar fordítás és útószó: Kemenesi Zsuzsanna. Typotex Kiadó, Budapest
2008 A történet mögötti történet. A propozicionális, a képi-, és a készségjellegû tudás a képek esetében In: Fényképészet. Szerk.: Baki Péter. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest
2008 Viszonylag új képek Szilágyi Lenkétől. In: Fotóművészet 2008/2.
2008 Hold-fény képek – Barbara Yoshida. In: Fotóművészet 2008/2.
2008 A szellem célszerűsége – a technika kitérői. „Természet és technika.
Az újraértelmezett Moholy-Nagy 1916-1923” In: Új Művészet 2008 április
2007 „1 m2” In: 1 m2 . Kortárs Magyar Fotográfiai Alapítvány
2006 „Észforgató kézmozgató 500n ötlet”. In: Balkon 2006/7-8.
2006 „Konzervdobozok, Lomok és Ljubityelek. MA a Tekodemából”. In: Fotóművészet 2006/1-2.
2005 „Co-media, avagy könyvábrázolás a fotográfiában”. In: Fotóművészet 2005/5-6.
2005 „A Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjról”. In: Fotóművészet 2005/5-6.
2004 „Bácsborsód – Chicago avagy, mint ide Új-Mexikó”. In: Fotóművészet 2004/5-6.
2004 „Fény-kép premier. Budapesti beszélgetés Hattula Moholy-Naggyal”. In: Premier Magazin 2004. december
2004 „Corpus 1964-2004” Féner Tamás katalógus előszó és szerkesztés”. Kaposvári Egyetem, Művészeti    kar, Fotóművészeti tanszék
2004 „Arcok. Budapest 1993-2004 Hajógyári Sziget”. Benkő Imre katalógus előszó és szerkesztés. Kaposvári Egyetem, Művészeti kar, Fotóművészeti tanszék
2003 „First thing First – Photo Americas. (Portland Oregon) USA 2002.”. In Balkon, Budapest 2003/6-7.
2003 „A vízbe fúlt önarckép. Teremtett valóság 1980-2000. Válogatás a párizsi Maison Européenne de la  Photographie gyűjteményéből”. In: Balkon, Budapest 2002/12.
2002 „Multimediális szövegek” Multimédia az oktatásban konferencia

Kollektív katalógusok, albumok
Markovics Ferenc: Fények és tények, MFSZ-Folpressz Kiadó Budapest 2006.
Present Continuous II. Magyar Fotográfusok Háza, Budapest 2006.
Miesiac Fotografii Krakowie – Krakkói Magyar Centrum, PL 2006.
Blue Sky No.39. Oregon Center for the Photographic Arts, Portland, OR 2004.
A tojás ikonográfiája. Műcsarnok - Bolt Galéria katalógus N° 57. Budapest 2002.
Gera Mihály: Százszorkép. Interart, Budapest 2002.
Pécsi József Ösztöndíj. In: Jelenkor. 2002. március
Magyar tekintet/Regard Hongrois. Magyar Fotográfusok Háza, Budapest 2001.
Contemporary Hungarian Photography, Bolt Gallery 1-71. Budapest 2001.
Catalogue of Romeo Martinez Award, San Marino 1998. July
San Marino International Photomeeting, In : Gente di Fotografia, Italy 1998. V./17.
Kortárs Magyar Fotó kiállítás katalógus’99
Esztergomi Fotóbiennálé katalógus 1997.

Rólam megjelent válogatott publikációk
Tímár Péter: SWEET AS CHERRY, FINE LIKE WINE. In: Fotóművészet 2008/4.
Somogyi Zsófia: Folyamatos jelen. In: Fotóművészet 2008/4.
Bordács Andrea: 1m2 - Pécsi Kortárs Magyar Fotográfiai Biennálé. Új Művészet 2007/12.
Surányi Mihály: Beszélgetés Kemenesi Zsuzsanna fotográfussal. In: Fotómuvészet 2007/3.
Surányi Mihály: Kemenesi Zsuzsanna, a szelíd voyeuse. In: Fotómuvészet 2007/3.
Bipolar. Deutsch-ungarische Kulturrojekte. Német-magyar kulturális projektek projektkatalógus 2006/2007
Hizsnyai Zoltán: A történet részei, alakítói vagyunk. In: Új Szó, Pozsony 2005. nov. 7.
Fábián László: „Kemenesi Zsuzsa álomvilága” Synergon Magasyn, Budapest 2005. tél
www.net.nkom.hu/culture/ exhibition/news/D100_news_4437.html - 78k -
Turning the Lens on László Moholy-Nagy. In: Pasa Tiempo, USA, NM 2005. March 23.
Aknai Tamás: “Beszélgetés Kemenesi Zsuzsanna fotográfussal” Echo 2003. december
Lo sguardo dei fotografi ungheresi. In: Juliet Photo Magazine, Italy 2002. június
Vizer, Balázs: Magyar képmesék. In: Népszabadság, Budapest 2002. március 16.
Beke. László: A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene. Fotóművészet 1998.1-2.
Mallows, Lucy: It’s all there in black & white, In: The Budapest Sun, 1999. szeptember 9-15. 
Bernas, Indonesia 1997, július 31.
Kompas, Indonesia 1997, július 20.
Galeri: Ilusi Zs. Kemenesi, In: Fotomedia, Indonesia 1997, July
Fotóművészet – Látható jelen katalógus, Hungary 1996, January
Kalmár Lajos: Akit megtaláltunk: Kemenesi Zsuzsa. In: Fotó 1996/97 július

Műveim közgyűjteményekben
International House of Photography and Film, Rochester, NY United States of America
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
Art Institute Indonesia, Indonéz Köztársaság
San Marino Museum of Photography, San Marino
Contemporary Hungarian Photo Collection of Bolt Gallery, Budapest
Portland Art Museum, Oregon
University of Creation; Art, Design, Music & Social Work, Takasaki Japan

Kiállítások
2009 Nessim Galéria – “Best of”, Budapest, Hungary (G)
2008 Nessim Galéria – Aqua, Budapest, Hungary (G)
2008 Magyar Fotográfusok Háza, Budapest, Hungary (G)
2008 XV. Esztergomi Fotóbiennálé – Kontakt, Esztergom Hungary (G)
2007 Art Paris 2007, Paris France (G)
2007 Esther Woerdehoff, Paris France (G)
2007 Nessim Gallery, Budapest, Hungary (P)
2006 Csokonai Galéria Kaposvár (P)
2006 Krakkói Fotóhónap, Magyar Centrum PL (G)
2006 Synergon Galéria H (P)
2005 Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet (P)
2005 Festival Photo Nature & Paysage, La Gacilly France
2005 Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét H (G)
2004 Blue Sky Gallery, Portland Oregon USA (P)
2004 Prospekto Gallery, Vilnius Lit (G)
2003 Kempinski Galéria, Budapest H (P)
2003 Nyitott Múhely Galéria, Budapest H (P)
2003 Camera Soave, Panoráma, I (G)
2003 Budapest Galéria, H (G)
2002 Almeria Centro Andaluz de la Fotografia, S (G)
2002 Palazzo Ex Monte di Pietá S. Daniele del Friuli, I (G)
2002 Magyar Fotográfiai Múzeum, H (G)
2002 12.Esztergomi Fotóbiennálé – panoráma, H (G)
2002 Krausz-Palota, Pécsi József Ösztöndíj, Budapest H (G)
2002 Műcsarnok, A tojás ikonográfiája, Budapest H (G)
2001 Galeri Photo, Collection of the Bolt Gallery, Montpellier F (G)
2001 Palais Royal, Párizs F(G)
2001 Magyar Fotográfusok Háza, Budapest H (P)
2001 Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest H (P)
2001 Accademia d’Ungheria, Roma I (G)
1999 Ferenczy Galéria, Budapest H (P)
1998 San Francesco Art Gallery, San Marino (G)
1998 Iparművészeti Múzeum, Budapest H (G)
1998 Magyar Fotográfusok Háza, Budapest H (P)
1998 Művészetek Háza, Pécs H (P)
1998 Bolt Galéria, Budapest H (P)
1997 Bentara Budaya, Yogyakarta, Indonéz Köztársaság (P)
1997 Gallery TC, Jakarta RI (P)
1997 Art Institut Indonesia, Java RI (P)
1997 10.Esztergomi Fotóbiennálé – Síkfilm H (G)
1996 Ernst Múzeum, A látható jelen, Budapest H (G)
1995 Kortárs Magyar Fotó 1995, Pécs H(G)
1996 Tölgyfa Galéria, Budapest H (G)
1995 Graz – Stadthalle, A (G)
1995 Profocus, Budapest H (G)
1994 Hungarian Institute, Stuttgart(G)
P-Private / G – Group

portfólió