Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

e-mail: tgyenis@drotposta.hu
tel.: (+36 30) 315 77 58

1970-ben született Pécsett
1984-88 Mûvészeti Szakközépiskola, Pécs, ötvös szak
1988-92 Janus Pannonius Tudományegyetem Mûvészettudományi Intézet,
mester Bencsik István.
1992-95 JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskola, mester: Konkoly Gyula
1995 Haus am See ösztöndíja Hannoverben
1997-99 tanulmányút Berlinben

Tagságok

Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület
Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Közelítés Mûvészeti Egyesület

Egyéni kiállítások

1992 Mûvészetek Háza, Pécs
1994 Képzõmûvészeti Fõiskola, Budapest (Enyingi Tamással)
1995 Pupik, Haus am See, Hannover
1995 Space, Nemzetközi Angol Központ, Pécs (Enyingi Tamással és Kuti Lászlóval)
1998 Nyári modellek, Stúdió Galéria Budapest
1999 Szabadidõ, Pécsi Kisgaléria
2000 Mágnes, Közelítés Galéria, Pécs
2000 Szép gén, Vintage Galéria, Budapest
2000 Nagyapám forrással, 1 x 1 óriástábla, Lövölde tér
2001 Kétes dolgok?, St. Art Galéria, Budapest (Konkoly Gyulával)
2002 A kertészek tovább élnek, Paksi Képtár, Paks
2002 Ellenrend, Mûvészetek Háza, Szombathely
2003 Külön Köszönet, Mûvészetek Háza, Pécs
2004 Vidéki Kirándulás, Ogle Galéria, Portland, USA
2004 Ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz, Millenáris, Budapest
2004 Basic, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest. (Koronczi Endrével)
2004 Budapest Messages, RONMANDOS Gallery, Rotterdam (Kupcsik Adriánnal)

Csoportos kiállítások

1991 Mesteriskola aspiránsainak kiállítása, Mûvészetek Háza, Pécs
1992 A Mesteriskola évzáró kiállítása, Parti Galéria, Pécs
1993 Kilenc festõ, Városháza, Pécs
1994 Haus Ungarn, Berlin
1994 Art Expo, Budapest
1994 Pécsi Galéria
1995 Európa: Kreáció-Rekreáció, Mûcsarnok, Budapest
1995 Mai magyar szobrászat, Mûcsarnok, Budapest
1995 Pécsi Szépítõk, Újpest Galéria, Budapest
1996 Új Stúdiósok kiállítása, Duna Galéria, Budapest
1996 Leopold Bloom párnája, Szombathelyi Képtár
1996 Ezredvég, Pécsi Galéria
1996 A Mûvészetibõl indultak, Pécsi Galéria
1997 Rejtõzködõ, Ernst Múzeum, Budapest
1997 K mint Khiméra, Szombathelyi Képtár
1998 Mesterek és tanítványok, Galeria Pryzmat, Krakkó
1998 Városnézés, Szombathelyi Képtár
1999 Remix, Pécsi Galéria
1999 MES, Palme-ház, Budapest
1999 Rendhagyó emlékezet, Szombathelyi Képtár
1999 Rendhagyó emlékezet, Karmelitenkloster, Frankfurt
1999 Alapzaj 4 fesztivál, JPTE MK, Pécs
2000 Pécs 2000, Pécsi Galéria
2000 Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása, Pozsony
2000 Az emlékezésrõl..., Vigadó Galéria, Budapest
2000 Pécs és testvérvárosainak mûvészei, Pécsi Galéria; Kolozsvár; Eszék
2000 Pécsi mûvészek, Párizs, Magyar Intézet
2000 @®© óriásplakát-kiállítás, Budapest, Felvonulási tér
2000 Média Modell, Mûcsarnok, Budapest
2000 La partie cachée de l’Iceberg, Ateliers d’Artistes – Office de la Culture de Marseille
2001 Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest
2001 Rövid történetek, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest
2001 A kert, Szombathelyi Képtár
2001 A szobrászaton innen és túl, Mûcsarnok, Budapest
2001 Fotómûvészet, Mûcsarnok, Budapest
2001 Dokumentum 5, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
2001 Szerviz, Mûcsarnok, Budapest
2001 Digitális testek, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest-Ljubljana
2001 Csúcs, Közelítés Galéria, Budapest
2001 Természethamisítás, Szombathelyi Képtár, Szombathely
2001 Meglepetés, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest, Kortárs Mûvészeti 2001 Intézet, Dunaújváros
2002 Body Made, Galerie Attitudes, Genf
2002 A Pécsi Galéria jubileumi kiállítása. Pécsi Galéria, Pécs
2002 Felesleges gesztus, Haus Ungarn, Berlin
2002 attitudes c/o Budapest, Stúdió Galéria, Budapest
2002 Display, Loop House Gallery, San Cesario di Lecce
2003 Rugalmatlan ütközés, Kortárs Mûvészeti Intézet, Dunaújváros
2003 Testünk belsõ titkai, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest
2003 Sopianae Center, Kortárs Mûvészeti Intézet, Dunaújváros
2003 Cruising Danubio, Sala de la Consejería de las Artes, Madrid
2004 Igor és Ivan Buharov Dejan Kaludjerovic Dagmar Höss Tibor Gyenis
Claudia Leunig, Pool, Bécs
2004 Turning the page, Kogart Ház, Budapest
2004 gulaschsuppe.hu, Dachgalerie, München
2004 Instant Europe, Villa Manin, Udine, Olaszország
2004 Travelling without moving, W 139, Amsterdam

Performanszok

2000 Átjáró Fesztivál, Pécs
2001 Art Cup, Trafó, Budapest
2002 Meglepetés, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest
2002 Bigyoton Park, TV-torony, Pécs
2002 Display, San Cesario di Lecce, Olaszország
2003 Gravitáció, Moszkva Tér, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest
2003 A játékos, Küzdelem hat ellenféllel. Trafó, Budapest
2004 Re-akció, Pécsi Mûhely... 1968-1980... Hattyúház kiállítóterem, Pécs
2004 yborman, Uitmarkt, Amsterdam
2004 The Randomroutines – Tyborman, DOLORES / Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam

Díjak, ösztöndíjak

1995 Haus am See ösztöndíja Hannoverben
1999 Fõvárosi Önkormányzat Mûvészeti Kuratóriumának salzburgi ösztöndíja
1999 Martyn Ferenc-ösztöndíj
2000 Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület éves szakmai díj
2000-03 Derkovits-ösztöndij
2002 Pécsi József-ösztöndíj
2002 A Pécsi Galéria jubileumi díja
2003 Az év fotográfusa, Photo Americas, Portland, USA.

Irodalom

- Kovács Orsolya, Kilenc pécsi kezdõ, katalógus,
JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskola Pécs, 1994
- András Edit, Európa: Kreáció-Rekreáció, katalógus, Mûcsarnok Budapest, 1995
- Löbel Olga Hermina, Gyenis Tibor képei elé, katalógus bevezetõ,
Nemzetközi Angol Központ, Pécs, 1997
- Peták Péter, Hárman háromfelé, Új Mûvészet, 1997 /december
- Bán András, Arc + kép, Magyar Lettre Internationale, 1999 nyár
- András Edit, “A test reprezentációja a kortárs magyar képzõmûvészetben”, in:
Erotika és szexualitás a magyar képzõmûvészetben, Független Képzõmûvészeti
Mûhelyek Ligája, Budapest, 1999
- Kortárs magyar mûvészeti lexikon A–G kötet, Enciklopédia Kiadó, Budapest 1999 763. o.
- Házas Nikoletta, Zaj-e az alapzaj Pécsett?, Balkon, 1999 / 11-12
- Házas Nikoletta, Rágyújtok egy füstölgõ szivarra, Gyenis Tibor munkái, 2001
- Timár Katalin, Egy másik valóság, Gyenis Tibor munkái, 2001
- Tolvaly Ernõ, Kicsinyítés felülnézetbõl, Echo 2000 / 1
- Tolvaly Ernõ, A hús fénye, Balkon, 2000 / 7-8
- Bán András, Genetika, Mûértõ, 2001 / január
- Mélyi József, Kõ a gyomorban, exindex
- Merhán Orsolya, Fotó, kép, manipuláció, Mûértõ, 2002 / szeptember
- Nagy Gergely, Hazai vezetés, Mûértõ, 2002 / november
- Mátyus Krisztina, Közelítés egy hétvégéhez, Echo, 2002 / 6
- Kemenesi Zsuzsa, First thing first, Balkon, 2003 / 6
- Turai Hedvig, A helyi idõ, Balkon, 2003 / 8
- Bán András, Fotós figyelemgazdaság Amerikában, Mûértõ, 2003/6
- Aknai Tamás, Termék és teremtmény, Echo, 2003/5-6
- Sense of Humor, Exit 13
- L. Molnár Mária, print, projekt, plakát, tapéta, Praesens, 2004
- Hajdú István, Móka, Magyar Narancs, 2004 / 36
- Aknai Katalin, A kentaur lova, Mûértõ, 2004 / október
- Aknai Katalin, Gyenis Tibor válogatott munkái, 1999-2004, Echo 2004 / 4
- Bán András, Átrendezés, törlés és kipótlás, Új Mûvészet, 2004 / november
- Beck András-Eperjesi Ágnes, 2 levél 2 x 2 mûrõl, Balkon 2004 / 9
- Várkonyi György, Képtelen természetrajz, Mozgó Világ, 2004 / 12
- Hock Bea, Intellektuális Erotika, Praesens, 2004 / 3

Publikációk

- Az emésztésrõl, Déli Felhõ, 1997/2
- Beszélgetés Gellér B. Istvánnal, Szépliteratúrai Ajándék, 1997/2
- Tüke, tükébb, még tükébb, Echo, 1998/5
- Szenzáció, Déli Felhõ, 1999/1
- A reklámom én vagyok. Nagy Kriszta kiállítása, Echo 2000/2
- Az erõ gépesítése. Lakner Antal kiállítása, Echo 2000/3
- Rendeljünk szobrot!, Echo 2001/1
- A penész akadémiája, Dieter Roth és a Dieter Roth Akadémia,
- Új Mûvészet 2001/11.

Mûvek közgyûjteményekben

Képzõmûvészeti Mesteriskola Gyûjteménye, Pécs
Kortárs Mûvészeti Intézet, Dunaújváros
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Paksi Képtár, Paks
 

portfólió