Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Gerhes Gábor
1962. Budapest
telefon: (+36) 1 266 6429
mobil: (+36) 30 9346 288
e-mail: gerhes@gmail.com

• 2006-tól a Moholy-Nagy László  Mûvészeti Egyetem óraadó tanára / Média design- szak
• 2008-tól a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola óraadó tanára
• 2000–2006 az Óbudai Képzômûvészeti Szakközépiskola szakvezetô tanára

Társadalmi szervezetek:
• 1987-tõl Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója tagja
• 1989-tõl Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója vezetõségi tagja
• 1995-tõl 1998-ig Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója alelnöke
• 1991-tõl Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja (késõbb MAOE ill. MAK) festõmûvész szakosztály tagja
• 1992-tõl ADAGP nemzetközi szerzõi jogvédõ szervezet tagja
• 1996-tól MAOE Intermédia szakosztály tagja
1997-tõl Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója tiszteletbeli tagja
1998-tól a MAFSZ (Magyar Független Film és Video Szövetség) tagja

Díjak, ösztöndíjak:
• 1990 A Soros Alapítvány ösztöndíja
• 1991 A Mûvelôdési Minisztérium Eötvös Alapítvány ösztöndíja
• 1992–1995 Mûvelôdési Minisztérium Derkovits ösztöndíja
v1992 A Budapest Fôváros Önkörmányzat díja
v1995 A Fiatal Képzômûvészek Stúdiója díja (Ernst Múzeum „Balzsam” c. kiállítás) 
v1996 A Magyar Hírlap díja (Vigadó Galéria–Stúdió’95 kiállítás)
v2000 Óbudai önkormányzat díja („Ó” c. kiállítás Budapest Galéria Kiállítóháza)
• 2000 Nemzeti Kulturális Alap – alkotói támogatás
v2000 Art Future 2000 Díj (Art Future 2000 Taipei TAIWAN R.O.C.)
• 2003 NKÖM különdíja
• 2005 Munkácsy Mihály-díj
• 2009 NKA éves alkoti támogatás
• 2009 A Mozgó Világ folyóirat 2009. évi képzômûvészeti nívódíja

Hazai alkotótelepek (válogatás):
• 1997 Paksi mûvésztelep
v1999 Szegedi mûvésztelep
• 2001 és 2005, 2009  Makói Grafikai Mûvésztelep
2005 Miskolci mûvésztelep

Külföldi alkotói ösztöndíjak (válogatás):
• 1997 Frankfurt
• 2004–2005 Residency Cité Internationale des Arts– Recollets, Paris – Párizs
• 2006 KulturKontakt – Bécs
• 2007 Residency Cité Internationale des Arts, Paris – Párizs

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK (válogatás)
2009
• Bolond világ – Szt. István Király Múzeum – Székesfehérvár (kur.: Izinger Kati, megny.: György Péter) (katalógus)
• SM, SD, SX, SS, SL, SC – Vintage Galéria – Budapest

2008
• Achronia/Zeitloss – Galleria Moholy-Nagy Collegium Hungaricum– Berlin (Roskó Gáborral közösen)
• sok természet – Raiffeisen Galéria – Budapest (kur.: Jerger Krisztina, megny.: Kovácsy Tibor)
• Valósag a köbön – 2B Galéria (Hugues Reippel és Antoine Dessalyval közösen, kur.: Stenczer Sári)

2007
• Special Days – Magic Life – Miskolci Galéria (Csontó Lajossal közösen) megny: Szipôcs Krisztina (kat.)

2006
• Anya, gyermek, gitár  – Vintage Galéria – megny: Németh Gábor
• Pink House – Budapest – a Ludwig Múzeum gondozásában – (Lea Dietrichel közösen)
• Pink House – Bréma Gröpelingen – (Lea Dietrichel közösen)

2005
• Fekete imádság – Új Színház Galéria – Budapest

2004
• Letakart harcosok – Vintage Galéria – Budapest (katalógus)

2003
• Öt éves tervek – Millenáris – Kerengô Galéria – Budapest (kur.: Julius Gyula)

2002
• Blow Up – a Trieste Contemporanea – Miramare – Trieszt – Olaszország (kur.: G. Carbi, Török T.) (Imre M., Koronczi E.)

2002
• a T megtalálása –  Ludwig Múzeum – Budapest (kur.: Szipôcs K., Baksa-Soós V.) megny: Bojtár B. E. (katalógus)

2001
- Parti Pris – FRAC Montpellier Franciaország (Bakos G.-al, Lakner A.-lal) (kur.: Angel J., Ami Barak) (katalógus)

2000
• Fotóhónap 2000 – Pozsonyi Magyar Intézet – (Kerekes G.-ral) Pozsony – Szlovákia (kur: Húshegyi G.megny: Szilágyi S.
• Kirakat – Vintage Galéria – (Kirakat – Mai magyar  fotós stratégiák) Budapest (kur: Pôcze A., Szûcs T., Petrányi Zs., megny: Petrányi Zs.) (katalógus)

1999
• Közelítések Galéria – Pécs (megny., kur: Keserue Zsolt)
• üzlet társak ügy felek Zenit Galéria  – Budapest (kur: Vogl Filemon)
• Elromlott összeadás – Vintage Galéria –  Budapest (megny: Tímár Katalin)

1998
• doppelgänger – Óbudai Társaskör Galéria (kur: Szûcs T., Andrási G., megny: Németh G.)

1997
• e és é – Budapest Kiállítóterem (kur: Török T., megny: Várnagy T., Nagy A.)

1996
• fekete-fehér TV, színes TV, UFO otthon – Bartók ’32 Galéria (megny: Tatai E.) (katalógus)

1995
• .?! – Fiatal Mûvészek Klubja - Budapest
• Uitz Terem Dunaújváros (Gábor I.-vel.) (megny: Andrási G.)

1994
• Helsinki Magyar Intézet (Kis P., Koronczi E.) Finnország (kur: Gelencsér Rotmann Éva)
• Bartók ’32 Galéria - Budapest, (megny: Bachman Gábor) (katalógus)

1991
• Várfok 14 Galéria - Budapest, (megny: Gerber Pál)

1990
• Atelier Loch Ness - Párizs - Franciaotszág
• Maison Internationale -  Rennes - Franciaotszág (Kungl, Gerber, Kicsiny), (kur.: M.Bondon) (katalógus)

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK (válogatás)

2009
• Új szerzemények – Rég nem látott művek – Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum– (kur.: Bencsik Barna, Szipôcs Krisztina)
• „Kép és emlék” – Kortárs Mûvészeti Intézet – Dunaújváros (iski Kocsis T. Nemes Cs., K. Sevic, Szabó Benke R.-tel) (kur., megnyitó: Zólyom Franciska)
• Gallery mLodzi – Tickle attack– Lodz – Lengyelország (kur: Csizek Gabi) (katalógus)
• Csak semmi eredetiség – Tragor Ignác Múzeum – Vác (kur.: Bárdosi józsef,  megnyitó: Zrínyifalvi G.)
• Papíralap - Rajzok és sokszorosított garafikák  a nyolcvanas évektől napjainkig – Irokéz Galéria, Szombathely (kur.:, megnyitó: Paksi Endre L.)
• A Szentföld öröksége – válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyûjteményébôl – videoinstalláció, Szépmûvészeti Múzeum – Budapest (kur.: Yigal Zalmona, Jerger Krisztina, Megnyitó: Bán László, John Snyder))
• Kis magyar pornográfia – MODEM Debrecen, (kur.: Gulyás Gábor) (kat.)
• Térkép – A makói Natura Mûvésztelep zárókiállítása –Makó, József Attlila Múzeum
• Kortárs Magyar Fotográfia – Kiterjesztett valóságok – Pécsi Galéria – Pécs (kur.: Lowas Péter, megnyitó: Jokesz Antal)
•  Mélyvíz – Iparmûvészeti Múzeum – (a Design Hét keretében)
• K&H Csoport Gyûjteményének elsô darabjai – Ferenczi és Tsa. Aukciósház

2008
• „Zeitgenössischen Fotokunst – Ungarn” – Neuer Berliner Kunstverrein –  Berlin ;
    – Hallescher Kunstverein – Halle;
    – Galerie der Stadt – Sindelfingen;
    – Collegium Hungaricum – Bécs;  (kur.: Petrányi Zsolt és Alexander  Tolnay) (kat.);
• „Ziklus 3.0” Ungarn – Zeitgenössische Kunst aus Ungarn – Lilienfeld – Ausztria – (kur.: Ébli Gábor) (kat.);
• Rig-Rigatar – Közelkép” 2B Galéria – Budapest– (kur.: Daróczy Ágnes, Böröcz László);
• –Tájreneszánsz – Száz év klasszikus és kortárs tájértelmezése – Volksbank Galéria – Budapest (kur.: Bretus Imre) (kat.)

2007
• „Pszeúdó dokumentumok – megrendezett képek” – Modern Mûvészetért Közalapítvány – Dunaújváros
• „Horror Vacui”– válogatás Somlói Zsolt és Spengler Katalin kortárs gyûjteményébôl – Vizivárosi Galéria – Budapest
• Válogatás Szabó Károly magángyûjteményébôl – Kieselbach Galéria –  Budapest
• „Lost & Found” – MODEM – Debrecen (kur: Fritz Eimslander) (katalógus)
•  Koncepció: Fotográfia – Párbeszédek és állásfoglalások – Válogatás a DZ  Bank AG Gyûjteményébôl – Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum – Budapest (kur: Baksa-Soós  Vera és Luminita Sabau)  (katalógus)
• Antenna Galéria – az Antenna Hungária díjazottjai – (Gyenis Tiborral és Szabó Dezsôvel)
• RESIDENTS – Espace Electra – Párizs (katalógus)
• Parisphoto 2007 – Párizs (a Vintage Galéria révén)
• ArtFair 2007 Mûcsarnok– Budapest (a Vintage Galéria révén)

2006
• Válogatás a Modern Mûvészetért Közalapítvány Kortárs Mûvészeti Gyûjteményébõl – 1. rész.; 2. rész  Kortárs Mûvészeti Intézet, Dunaújváros
• „Délibáb” – 2B Galléria – Budapest
• „Generally Believed” – Ehemalige Mongolische Boatschaft, Berlin (kur: Peter Lang)
• PLUG – Mûcsarnok – a Vintage Galéria révén
• „Residency Presentation” – KulturPoint Gallery – Bécs (A. Konik, M. Zupanic,     G. Gerhes)
• „Pszeudó dokumentumok – megrendezett képek” –  Vizivárosi Galéria –  Budapest
•  Mit festene ma Munkácsy?! – Herman Ottó Múzeum – Miskolc
•  „Lost & Found” – Kunsthalle Baden-Baden – Németország (kur: Fritz Eimslander) (katalógus)

2005
• „Truer than the truth” – Anthony Reynolds Gallery – London
    Wienafair 1 - Bécs Ausztria
• „+- UTOPIA” - Millenáris – Budapest (kur.: Július Gyula)
• „Álljunk meg egy szóra” A Miskolci mûvésztelep zárókiállítása – Mission Art  Miskolc
• „A mûgyûjtés dícsérete” – Elsô Magyar Látványtár – Diszel
• „Arc poétika” – Várfok Galéria – Budapest
• PLUG – Mûcsarnok – a Vintage Galéria révén

2004   
• „Elhallgatott Holocaust” Mûcsarnok – Budapest (kur.: Készman József) (katalógus)
• „Új lapot nyitunk” – KOGART ház nyitókiállítás – Budapest (katalógus)
• „Welcome” – Anthony Reynolds Gallery – London 
• „Instant Europe” – Villa Manin – Italy  (kur.: Francesco Bonami and Sarah Canaruto) (katalógus)

2003
• „RÚZS” Szombathelyi Képtár – Szombathely (kur.: Nagy Csaba)
• „Innen Nézve – Prága – CSEH KÖZTÁRSASÁG (kur.: Karel Srp és Éva Málá) (katalógus)
• „Reflexinger” (Csontó-Bozsó-Halas-Gerhes-Jokesz) Mûcsarnok – Budapest (kur.: Gelencsér Rothman Éva) (katalógus)
• Meo Artfair – MEO – Budapest

2002   
• „Látszom, tehát vagyok” – Bukaresti Magyar Intézet, Románia, (kur: Hergyán Tibor, Szûcs Tibor)
• „Kis luxus” – A Makói Grafikai Mûvésztelep kiállítása IX Galéria – Budapest
• „LÁZ” Kortárs Képzômûvészeti Intézet – Dunaújváros (kur.: Petrányi Zsolt) (katalógus)
• „Innen nézve” – Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum – (kur.: Néray Katalin) (katalógus)
• „9x9”  – Galeria Beendene Kunst – Leiden, Hollandia (kur.: Jegesi Zsuzsa) (katalógus)

2001

• „Dokumentum” – Csikász Galéria – Veszprém, kur: Jokesz Antal, Szûcs Tibor (katalógus)
• „Dokumentum” – Mai Manó ház – Budapest, kur: Jokesz Antal, Szûcs Tibor  (katalógus)
• „A magyar tüzet kért, a cseh adott” - Stúdió Galéria – Budapest (Gerber, Gerhes, Medve, Rácmolnár, Hetényi, Roskó), (kur: Gerhes Gábor, Roskó Gábor)
• „Millenniumi Fotókiállítás” Mûcsarnok – Budapest (kur: Gelencsér Rothmann  Éva) (katalógus)
• „Nem” Vajda Lajos Stúdió – Szentendre
• „A kert” A makói grafikai mûvésztelep zárókiállítása – Hagymaház – Makó
• Musée de la Mine – St Etiénne – Franciaország (Bukta, Csörgô, Chilf, Gerhes)
• „KRÉM” MEO Kortárs Mûvészeti Központ nyitókiállítás – Budapest (kur: Kováts Lajos, Bencsik Barna)

2000   
• „Narratív fotográfia” - Knoll Galéria - Budapest, kur: Süvecz Emese
• „Fikciós valóság” – Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza – Budapest
• „Narratív fotográfia” - Knoll Galéria - Bécs, kur: Süvecz Emese
•  „Ó” Budapest Galéria Kiállítóháza (díj)
• Peripheric 4 Iasi – Románia kur: Mattei Bejenaru, Angel Judit (katalógus)
• Bukaresti Magyar Intézet – Bukarest –Románia kur: Szûcs Tibor
• „Up to you” Skuc Galéria –Ljubljana Szlovénia, kur: Bencsik Barnabás
• „Áttûnés és valóság” a szegedi mûvésztelep zárókiállítása Impala ház – Szeged
•  "Média Modell” Mûcsarnok – Budapest kur: Peternák Miklós (katalógus)
• „Dokumentum” – Mûvészetek háza – Veszprém kur: Jokesz Antal, Tímár Katalin, Horányi Attila
• „Art Future 2000” Acer Digital Arts Center – Taipei – Taiwan R.O.C. (díj)

1999
• „Digitális pillantás” - Trafó Galéria - Budapest, kur: Eike Berg
•  Remix” - Pécsi Galéria - Budapest kur: Tímár Katalin
• „Gallery by Night” - Stúdió Galéria  – Budapest kur: Nemes Attila
• „XXL” - Trafó Galéria - Budapest , kur: Eike Berg
• Frankfurt – Németország,  kur: Eike Berg
• „Budapest–Berlin” – Akademie der Künste – Berlin, kur: Inge Zimmermann és Mathias Flügge (katalógus)
• 3. Prágai Biennálé – Praha – Cseh Köztársaság kur: Olga Malá és Karel Srp

1998   
• „Obserwatorium” -  Palace Ujasdowski  – Varsó – Lengyelország (kur: Petrányi Zsolt)
• „pornó***” - Liget Galéria - Budapest kur: Timár Katalin
• „Piros fehér kék” - Magyarországi Francia Intézet - Budapest (kur: Hajdu István)
• „Gallery by Night” - Stúdió Galéria - Budapest Szacsva(y) Pál, Stephan Benz, Németh Hajnal
 (kur.: Christoph Doswald)    
• „1. Országos fotóhét” - Iparmûvészeti múzeum - Budapest

1997
• „sic!” - Fôvárosi Képtár – Kiscelli Múzeum - Budapest, (kur: Zwickl András)
• „Rejtôzködô” - Ernst Múzeum - Budapest, (kur: Petrányi Zsolt)

1996   
• „Legkevesebb” - Ernst Múzeum - Budapest
•  „Akt/ok” (Shanghai & Silver) Liget Galéria - Budapest

1995   
• „Balzsam”– Ernst Múzeum – Budapest, (díj)
• „Gallery by Night” – Stúdió Galéria - Budapest
• „Derkovits ösztöndíjasok” - Magyar Intézet - Prága
• A „Balzsam” c. kiállítás díjazottjainak kiállítása - Városi Mûv. Központ - Kecskemét
• „Összeköltözô házak” Kunsthaus - Hamburg - Németország (katalógus)
• „A Souvenir Alapítvány díjazottjainak kiállítása Fiatal Mûvészek Klubja -  Budapest
• „Stúdió ’95 - Vigadó Galéria - Budapest  (díj)

1994   
• „Derkovits ösztöndíjasok beszámoló kiállítása” – Mûcsarnok - Budapest
• „Nyolcvanas évek” - Ernst Múzeum - Budapest
•  „Stúdió ’94” – Budapest Galéria - Budapest
• „Holtvágány” – Budapest -Nyugati Pályaudvar 3. vágány
• „7+7” (portugál-magyar cserekiállítás) – Budapest Galéria - Budapest
•  "Alagút - Tunel” – Magyar Intézet - Prága - Cseh Köztársaság
• „Büfégondolat – ehetõ mûvek” Stúdió Galéria - Budapest
• „7+7” (cserekiállítás) - Sociedade Nacional Bellas Artes - Lisszabon - Portugália
•  Station 3 BVÖ - Bécs - Ausztria
• „Derkovits ösztöndíjasok beszámoló kiállítása” – Ernst Múzeum - Budapest

1993
• „Derkovits ösztöndíjasok beszámoló kiállítása” – Mûcsarnok - Budapest
• NA-NE Galéria - Budapest (a NA-NE galéria mûvészeinek állandó kiállítása     1994-ig)
• A „NA-NE Galéria Pécsett” – Mûvészetek Háza - Pécs
• „Variációk a Pop-Artra” - Ernst Múzeum - Budapest

1992
• „Jeune Peinture” - Grand Palais - Párizs - Franciaország
• „20x20”  Fiatal Mûvészek Klubja - Budapest
• „Epigon” Liget Galéria - Budapest
• „Epigon” - Hamburg
• „Gallery by Night” – Stúdió Galéria - Budapest
• „Kis könyv” – Tölgyfa Galéria - Budapest
• „Alfa Romeo mûvek” – Alfa Romeo Szalon - Budapest
• „Stúdió ’92” – Ernst Múzeum - Budapest
• „Analóg” Budapest Galéria - Budapest

1991

• „Szobrászat-Installáció” Uitz terem - Dunaújváros
• Szovjet Kultúra és Tudomány Háza - Szenyezsi ösztöndíjasok kiállítása
• Magyar Nemzeti Galéria - Budapest
• Budapest Art Expo - Budapest BNV
• „Emblematikus törekvések” – Budapest Galéria- Budapest

1990
• East Side Gallery - (22m2  -es szabadtéri freskó a  Berlini Fal keleti részén) Berlin -Németország
• „Stúdió” Ernst Múzeum - Budapest
•  Kék Vörös” – Uitz terem - Dunaújváros

Mûvek gyûjteményekben:

Modern Mûvészetért Közalapítvány – Dunaújváros,
Soros Alapítvány – Budapest
Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum –  Budapest
Vintage Galéria gyûjteménye – Budapest
Kecskeméti Fotómúzeum – Kecskemét
H. Ringier gyûjtemény Zürich – Svájc
Kunsthaus Glarus – Svájc
Stifftung Frankfurt am Main – Németország
KOGART Alapítvány gyûjteménye – Budapest
Elsô Magyar Látványtár Gyûjteménye – Diszel
Mission Art Galéria
Magyar Nemzeti Galéria – Budapest
Hermann Ottó Múzeum – Miskolc
Miskolci Galéria – Miskolc
Somlói–Spengler gyûjtemény
Stifftung DZ Bank AG  – Frankfurt am Main
MODEM Gyûjtemény – Debrecen
Szt István Király Múzeum – Székesfehérvár
valamint egyéb magyar és külföldi magán- és közgyûjtemények

Katalógusok / Irodalom:
• Gerber Pál: Gerhes Gábor (magyar-angol). In: Gerhes (kiállítási katalógus, Stúdió Galéria, Budapest), 1990, 2., 11.o. 
vKeserü Katalin: Variációk a pop artra. Fejezetek a magyar mûvészetbõl 1950-1990, Új Mûvészet Kiadó, Budapest, 1993; Katalin Keserü: Variations on Pop Art. Chapters in the history of Hungarian art between 1950 and 1990., Új Mûvészet Kiadó, Budapest
• Tatai Erzsébet: c.n. (Gerhes Gábor kilenc kisméretû papírmunkájából... / Looking at Gábor Gerhes's exhibition...), In: Gerhes Gábor (kiállítási-leporello, Bartók 32 Galéria, Budapest, 1994) 2-3., 4.o.
• Josip Depolo: Sest slikara iz Madarske. / Hat magyar festõ. / Six painters from Hungary, Sest mladih madara / Hat magyar festõ / Six young hungarian (leporello), 1996, Galerija Laurana, Zágráb, Horvátország, 2.,3.,4.
• Németh Gábor: Wenn blödsinn weh tun würde. In: Kunst der neunziger Jahre in Ungarn (kiállítási katalógus, Akademi der Künste, Berlin), 1999, 84-85.o.
• Ami Barak: La „methode” du PARTI PRIS. / The PARTI PRIS / INVOLVEMRNT „Method”.; Angel • Judit: PARTI PRIS - Art entre réalité et fiction. /  PARTI PRISArt between reality and fiction. In: parti pris. (kiállítási katalógus, FRAC Languedoc-Rousillon, Montpellier, 2001, 3-4., 5-6., 7-13., 13-17.o.
• Németh Gábor: Elveszett mûvészet / Lost art. In: Gerhes Gábor: A T megtalálása (kiállítási katalógus), 2002, Ludwig Múzeum Budapest, Budapest, 14-15., 36-37.o.
• Nicole Roepers: Gábor Gerhes. In: 9x9 – negen Hongaarse kunstenaars in Leiden / kilenc magyar mûvész Leidenben. (kiállítási katalógus, Centrum Beeldende Kunst, Leiden), 2002, 5-6.o.
• Gerhes Gábor – Letakart párbeszéd – Disguised Conversation 2003-2004. Budapest, 2004.
• Fritz Elmslandet: Lost and Found (kiállítási katalógus) – Kunsthalle Baden-Baden, 2006
• Fritz Elmslandet: Lost and Found (kiállítási katalógus) – MODEM–Debrecen, 2006
• Gerhes Gábor – Mai MAgyar Fotómûvészet 3. kiadó Faur Zsófi, Ráday GAléria, 2009

Irodalom:

• Lóska Lajos: Parafrázisok az ötvenes évekre. Új Mûvészet,1991/7., 54.o.* (Várfokos kiállításról, pici).
• Hajdú István: Jelképes titkok, titkos jelképek. Beszélõ, 1991. dec. 7.
• Markó Csilla: A haldokló arca. Magyar Narancs, 1991. dec. ??. ??.o.
• Markója Csilla: A kortárs mûvészet emblematikus tendenciáiról. In: A modern poszt-jai.
• Esszék, tanulmányok a 80-as évek magyar mûvészetérõl . (Szerk: Keserü Katalin) ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1994, 129-152.o.
• Kozák Csaba: Talányos mûvek. Balkon, 1994/6., 28.o.
• Merhán Orsolya: Gerhes Gábor és Gábor Imre kiállítása. Balkon, 1995/3., 25-26.o.
• Szõke Annamária: Gallery by Night '95. Otthon jó. Új Mûvészet, 1995/7-8., 44-45.,
• Kaszás Gábor: Mûvészek eltûnõben? e és e. Gerhes Gábor kiállítása, Balkon, 1997/3., 28.o.
• Lázár Eszter: Gallery by Night International. Paul Neulinger - Gerhes Gábor, Balkon, 1997/4,5, Budapest, 25. o.
• Pika Nagy Árpád: A mûvészet éjszakai élete. Gallery by Night '98, Balkon, 1998/5., Budapest, 18-21.o. (18-19.o.)
• Tillmann J.A.: "üzlet társak ügy felek." Gerhes Gábor kiállítása, Balkon, 1999/3,4, 26-27.o. (másodközlés: Tilman József Attila: Merõleges elmozdulások - utak a mai mûvészetben. •Palatinus, Budapest, 2004, 130-133.o.)
• Andrási G., Pataki G., Szücs Gy., Zwickl A.: Magyar képzõmûvészet a 20. században. Egyetemi Könyvtár, 1999, Corvina, Budapest, 1-289.o. (??.o.)
• Lovasi András: Írás az otthonról Gerhes Gábor munkái kapcsán. Lettre, 2000. tél, 39. sz. ??.o.
• Tímár Katalin. Pornó. Obszcenitás és pornográfia a kortárs magyar fotográfiában. / Porn. Obscenity and Pornography in Contemporary Hungarian Photography. In: Erotika és szexualitás a magyar képzõmûvészetben. / Erotics and Sexuality in Hungarian Art., (szerk. Andrási Gábor) Független Képzõmûvészeti Mûhelyek Ligája, Budapest, 1999., 151-168.o (164.o.) 
• Készman József: A beteljesült mesék szomorúsága. EX Symposion (Veszprém), 2000/32-33., 44-47.o. (másodközlés, rövidített változat: In: Reflexinger. (kiállítási-katalógus-újság, Mûcsarnok, Budapest, 2003, 6.o.)
• Németh Gábor: Ha a hülyeség fájna.; Szinyore Tekila, HerrHideg. Lovasi András: Írás az Otthonról. In: Gerhes Gábor- Az idill felszámolása – Winding up of Idyll 1997-2001. Budapest, 2001., 34-35.; 44-45.; 56-57.o.
• Készman József: Ki itt a százas égõ? Gerhes Gábor: A T megtalálása, Balkon, 2002/6., 15-16.o.
• Dékei Kriszta: Karnevál – Szemelgetés a Fotóhónap 2002 rendezvényeibõl. (Képrejtvény és álruha), Beszélõ, 2002. június 14., ??.o.
• Szombathy Bálint: Keresd a Gerhest! Gerhes Gábor: a T megtalálása. Új Mûvészet, 2002/9., 42.o.
• Petrányi Zsolt: Tárlatvezetõ (A T megtalálása). Mûértõ, 2002/június, 6.o.
• Szegedi Mûvésztelep (1995-2001) (szerk. Kótai Tamás és Imre Mariann), Budapest, 2002 (32-33.o.)
• Szûcs Károly: Önvisszaverõdés. Balkon, 2003/8., 34-36.o.
• Kishonthy Zsolt: Álljunk meg egy szóra! Élet és Irodalom, 2005. augusztus 26., ??.o.
• Hornyik Sándor: Avantgárd és popkultúra – Fejezetek a kilencvenes évek képzõmûvészetébõl. In: Gyönyörû ez a mai nap. A nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar mûvészete – történet és elmélet. Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete, 2003, 31-60.o.
• Amiel Grumberg: Europe extension du domaine artistique. Beaux Arts, 2004/április, 
• L. Molnár Mária: Print, projekt, plakát, tapéta. Új mûfaji tendenciák a 90-es évek második felének kortárs képzõmûvészetében. Preasens, Budapest, 2004
• Tatai Erzsébet: Neokonceptuális mûvészet Magyarországon a kilencvenes években. Præsens könyvek 3, Budapest, 2005
• Suzann-Viola Renninger: Subtraktion statt Addition. Der Künstler Gábor Gerhes. Schweizer Monatshefte. Februar 2006, ??.o.
• Sturcz János: A heroikus ego lebontása. Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Budapest, 2006
• Tatai Erzsébet: Gábor Gerhes: Mother, Child, Guitar – Mistake as the goal of creation / Mutter, Kind, Gitarre – Der Makel als Ziel der Schöpfung. / Gerhes Gábor: Anya, gyermek, gitár – A hiba, mint a teremtés célja. Præsens 2006/2., 80-85., 107-108.o.

Lexikon

• L. J. (Ladányi József): Gerhes Gábor. In: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon 1. (A - G), 1999, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 715 - 716..o.

Internet
• Nemes Attila: Haló.dok www.sztaki/providers/nightwatch/kiserleti/halodok.html
• Noel Villers: Kortárs magyar fotográfiák. www.miskolcigaleria.hu
• Tilmann J. A.: „Üzlettársak ügy felek” – Gerhes Gábor kiállításáról, üzletrõl és mûvészetrõl. • www.c3.hu/~tillmann (= Balkon, 1999/3,4, 26-27.o.; másodközlés: Tilman József Attila: Merõleges elmozdulások - utak a mai mûvészetben. Palatinus, Budapest, 2004)
• Szombathy Bálint: Keresg a Gerhest. Gerhes Gábor: a T megtalálása.  www.exindex.hu  (= Új Mûvészet, 2002/9., 42.o.)
• Szombathy Bálint: Rejtett félelmek maszkjai. Gerhes Gábor Letakart Harcosok címû kiállítása a Vintage Galériában.  www.exindex.hu
• Bakács Tibor Settenkedõ: Letakart harcosok. www.pergokepek.hu, http://settenkedo.t-online.hu
• Németh Gábor: Mi az Isten. http://galeria.origo.hu/gerhes/gghun.html

portfólió