Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Bozsó András

Egyéni kiállítások:
1988 Ifjúsági Ház, Kecskemét
1990 Utca Galéria, Szombathely
1990 Bercsényi Klub, Budapest (Fiatal Művészek Stúdiója)
1991 Liget Galéria, Budapest
1992 ÖrökmozgóFilmszínház, Budapest, (Egyesült Képek Egyesület)
1995 P.S. - Bolt Galéria, Budapest
1995 Downtown - Bolt Galéria, Budapest
1995 Fiatal Művészek Klubja, Budapest
1996 Fotóművészeti hónap, Pozsony
1996 Uitz Galéria, Dunaújváros
1996 Esztergomi Művészek Céhe, Esztergom
1997 Más-kép, Dorottya utcai Galéria, Budapest (Kovács Melindával)
1997 Portrék, Pécs, Kortárs Magyar Fotóművészek Galériája
1997 Portrék, Budapest, Gromek Fotó Galéria
1998 Camera Obscura, Bolt Galéria, Budapest
1998 Zinc Gallery, Stockholm (Kerekes Gáborral)
1999 Made in Hungary, Antwerpen (Kerekes Gáborral)
1999 Palais Jalta, Frankfurt
2000 Életnagyság – Vintage Galéria, Budapest
2001 Fotógaléria ,Ifjúsági és Szabadidô Ház , Miskolc
2001 VMK-fotógaléria , Nyíregyháza
2001 Férc, Vintage Galéria, Budapest
2007 Ozso and Otose, Millenaris, Budapest

Csoportos kiállítások
1988 Fiatal Magyar Fotó,Photogalerie Treptow,Kelet-Berlin
1989 Fotó-Modell, Szombathely Galéria, Szombathely
1990 A Negyedik (Fiatal Művészek Stúdiója), Ernst Múzeum, Budapest
1991 Somogy Megyei Kulturális Központ, Kaposvár (Egyesült Képek Egyesület)
1993 Camera Obscura, Magyar Fényképészeti Múzeum, Kecskemét
1994 Csoportkép (Elsô Alkotócsoport), Vigadó Galéria, Budapest
1994 Fotó-Modell, Uitz Galéria, Dunaújváros
1994 „Csoportkép„, Első Alkotócsoport – Vigadó Galéria, Budapest
1994 Esztergomi Fotó Biennálé, Balassa Múzeum, Esztergom
1994 Pécsi József Ösztöndíjasok Kiállítása, Dorottya utcai Galéria, Budapest
1994 „Fiatal Magyar Fotó ’90 után” – Miskolc, Budapest

1995 Fotogramok – vigadó Galéria, Budapest
1995 A Látható jelen, Ernst Múzeum, Budapest
1995 EKE GANZ– Budapest
1996 Koncepció, Zágráb, Horvátország
1996 Elsô Alkotócsoport, Pozsony
1996 Esztergomi Fotó Biennálé, Esztergom
1996 „Fotofo” Fotóhónap– Pozsony, Szlovákia
1996 Önarcképek - Gromek Fotó Galéria, Budapest
1997 Esztergomi Művészek Céhe, Prága
1999 Kamera nélkül, Vintage Galéria, Budapest
1999 „Fej”, Palme Ház, Műcsarnok, Budapest
2000 Esztergomi Fotó Biennálé, Esztergom
2001 GoEurpe Museum für Photographie , Braunschweig (D)
2001 Országos Fotómûvészeti Kiállítás Mûcsarnok , Budapest
2001 Regard Hongrois Palais Royal , Paris (F)
2001 Regard Croisés La Fontaine Obscure, Aix-en-Provence (F)
2002 Hungart ösztöndíjasok, Vigadó Galéria, Budapest
2003 Reflexinger, Mücsarnok, Budapest
2003 Offline I., Millenáris, Budapest
2004 Breaking the Light ,Museum of New Art in Parnu, Észtország
2005 Breaking the Light,  Museao de Aqua, Lisszabon, Portugália
2007 1m2, HattyúHáz kiállítótér, Pécs
2008 Camera obscura – kortárs sötét szobák, Mai Manó Ház, Budapest
2009 Plastic fantastic, Ferenczi és tsai Galéria, Budapest

 

portfólió