Fotografus.huAlapítvány a Magyar Fotográfiáért
'),l(t('Photographers'), 'fotografusok'), l($node->title,'node/'.$node->nid))); //drupal_add_css(path_to_theme().'/page-portfolio-kep-popup.css'); //drupal_add_js('misc/image_popup.js'); $_SESSION['photographer'] = $node->title; if ($_GET['set_frontpage_pictures'] && $user->uid){ if ($_POST){ $trans_node = translation_node_get_translations(array('nid'=>$_POST['photographer_id']), FALSE); if ($trans_node['en']){ $trans_node = $trans_node['en']; }else{ $trans_node = $trans_node['hu']; } db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $_POST['photographer_id']); if ($trans_node->nid){ db_query("DELETE FROM {photographers_frontpage_images} WHERE photographer_id=%d", $trans_node->nid); } for ($i=0; $i$tmp[1]), FALSE); if ($trans_image_nid['en']){ $trans_image_nid = $trans_image_nid['en']; }else{ $trans_image_nid = $trans_image_nid['hu']; } if ($trans_node->nid && $trans_image_nid->nid){ $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE fid=%d"; $res = db_query($sql, $tmp[0]); $row = db_fetch_object($res); $sql = "SELECT * FROM {files} WHERE filepath='%s' AND nid=%d"; $res = db_query($sql, $row->filepath, $trans_image_nid->nid); $row = db_fetch_object($res); db_query("INSERT INTO {photographers_frontpage_images} (photographer_id,image_id,weight,image_nid) VALUES (%d,%d,%d,%d)", $trans_node->nid, $row->fid, $i, $trans_image_nid->nid); } } drupal_set_message('Beállítások sikeresen elmentve.'); } $portfolios = nodehierarchy_get_descendant_list(arg(1)); for ($i=0; $i < count($portfolios); $i++){ $portfolios[$i] = 'cfpi.nid='.$portfolios[$i]; } $where = implode(' OR ', $portfolios); if ($where){ $res = db_query("SELECT * FROM {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f WHERE ($where) AND f.fid=cfpi.field_portfolio_image_fid"); while ($row = db_fetch_object($res)){ $res2 = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} WHERE image_id=%d", $row->fid); db_num_rows($res2) ? $checked = ' CHECKED ' : $checked = ''; $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; } }else{ print 'A fotográfusnak nincsenek még portfóliói.'; } ?>
Jelölje be a fotográfus nyitóoldalán megjelenő képeket
nid); //Legfrisebb képek //$pictures = get_latest_pictures($portfolios['childs']); //Kiemeltnek beállított képek /* $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi, {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id AND f.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid AND idim.fid = cfpi.field_portfolio_image_fid ORDER BY pfi.weight", arg(1)); */ $res = db_query("SELECT * FROM {photographers_frontpage_images} AS pfi, {content_field_portfolio_image} AS cfpi WHERE pfi.photographer_id = %d AND cfpi.nid = pfi.image_nid AND cfpi.field_portfolio_image_fid = pfi.image_id ORDER BY pfi.weight", arg(1)); while ($row0 = db_fetch_object($res)){ $sql = "SELECT * FROM {files} AS f, {image_dimensions} AS idim WHERE f.fid=%d AND idim.fid=f.fid"; $res0 = db_query($sql, $row0->field_portfolio_image_fid); $row = db_fetch_object($res0); $row->width > $row->height ? $imagecache_preset = 'w100' : $imagecache_preset = 'h100'; if ($row->width > $row->height){ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'w_spec100' : $imagecache_preset = 'w100'; }else{ $row->spec_flag ? $imagecache_preset = 'h_spec100' : $imagecache_preset = 'h100'; } $padding_left = round((100 - ($row->tn_width)) / 2); $padding_top = round((100 - ($row->tn_height))); if ($user->uid && $_GET['change_order']){ $pictures_html .= '
'.$row->field_portfolio_image_title.'
'; }else{ /* $pictures_html .= ''; */ $pictures_html .= ''; } } //Első portfólió képei //$pictures = get_portfolio_pictures($portfolios['top_portfolios'][0]['nid']); $div_height = (round((db_num_rows($res) / 4)) * 100) + (round((db_num_rows($res) / 4)) * 23 ); //drupal_add_js('misc/thickbox.js'); //drupal_add_css('misc/thickbox.css'); if ($user->uid && $_GET['change_order']) admin_sort_portfolio_images_photographer(); ?>

önéletrajz:

Barakonyi Szabolcs
(1976, Budapest)

Szakmai tevékenység:
Érettségi után, 1995 novemberétől a Gömb TV munkatársaként a Mi Hetünk című videó újság operatőre. 1997-ben elvégezte a Szellemkép Szabadiskola fotó szakát. 1998 decemberétől az [origo] internetes portál fotósa. 2000 novemberében a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának vendéghallgatója, 2001-től tagja. 2003 decemberétől az index internetes portál fotósa.

Díjak:
2008
Magyar Sajtófotó, 2. díj Társadalomábrázolás és dokumentarista fotógráfia sorozat kategóriában és 3. Díj Természet és Tudomány egyedi kategóriában
2007
Photo Service Publishing Prize, Recontres d’Arles
2006
Lucien Hervé és Rodolf Hervé díj
2003-06
Pécsi József Fotóművészeti ösztöndíj

Közgyűjteményben:
Chateau d’Eau Toulouse, Franciaország
Miskolci Galéria, Miskolc

Egyéni kiállítások  (válogatás):
2010
Szembesítés Műcsarnok, Menü Pont Galéria
2008
Tell you Mom! Chateau d’ Eau, Toulose
Tébánya, Dorottya Galéria, Budapest
2007
itt London, Magyar Kulturális Intézet, London
2006
Szólj anyádnak, hozzon pénzt!  Lumen Galéria, Budapest
‘Az élet vasárnapjai’ École Spéciale d'Architecture (ESA - Építészeti Speciális Iskola), Párizs
2005
itt London, Retorta Galéria, Budapest
2004
Kínai Büfé, Miró Fotógaléria, Budapest
China Daily, Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban, Budapest
2001
Útinapló , Miró Fotógaléria, Budapest
2000
Tilos Rádió , Trafó, Budapest

Csoportos kiállítások (válogatás):
2010
Live Sync, Museum of Contemporary Art, Sanghaj
2009
Title Attack, Fotofetiwal’09, Młodzi Galeria, Lodz, Lengyelország
Folyamatos Jelen I-IV Central European House of Photography Bratislava, Pozsony 
2008
...que des européens ; Galerie du Jour, Párizs, a Paris Photo Mois keretében
Folyamatos Jelen,  Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban Budapest
Feszíts ki! Viltin Galéria, Budapest
2007
Photo Folio Gallery, Recontres d’Arles, Arles
A mai magyar fotográfia, Fabryka Trzciny Művészeti Központ, Varsó
Római Magyar Akadémia, Róma
Mon@rchia Fesztivál, Moszkva
2006
Galerie du Jour, Párizs
Budapest Feeling, Krakói Fotóhónap, Krakkó
Pécsi József ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban, Budapest

Irodalom:
2001
Élet és Irodalom, Miniatűrök, 2001/39.sz., Lugosi Lugó László
Fotó-Videó, Duplaexpók Indiában 2001. November
2004 
Fotóriporter, Így az eltelt idő is megjelent, 2004/1-2.
2005 
Műértő, Mind the Gap, 2005. November, Bán András
2006 
Fotóművészet, Új szögekből, 2006/1-2., Somogyi Zsófi
2008 
Élet és Irodalom, Magyari Péter: Tébánya 2008 21. szám
Új Művészet, Jokesz Antal: Tébányai bulik 2008 nyár/1.
Balkon, Böröczfy Virág: Tébánya-Barakonyi Szabolcs kiállítása, 2008, 7-8
               
Könyv:
Itt London, 2005. Tóth Vali – Barakonyi Szabolcs

portfólió